• EN
 • Logg inn
 • Slik gjør du business i Sverige

  Svenskene er kjent for å lede sine organisasjoner på et ikke-hierarkisk vis. Ledelsen delegerer heller ansvaret til den enkelte.

  Konsensusbeslutninger er sentralt i den svenske måten å gjøre forretninger på. Alle som berøres, skal involveres.  

  Planlegger du å gjøre forretninger Sverige, er det derfor viktig å ha planlagt godt på forhånd, siden flere mennesker kan være nødt til å delta på et møte.

  Konsensus forenkler forankring

  Svenskene ser ofte på konsensus som en bra måte å fatte beslutninger på. Beslutningsprosessen tar gjerne lengre tid, men når beslutningen så er fattet, går implementeringen veldig raskt, siden all forankring er gjort.

  Legger vekt på detaljer

  I kommersielle møter respekterer svensker personer som kommer til dem med kunnskap og
  erfaring. De er svært detaljorienterte, men også veldig fokusert på kommersiell nytte, ikke bare teknikk.

  Beslutninger kommer aldri til å bli fattet i det første møtet. I tiden etterpå kommer svenskene til å vurdere deg, bedriften din og forslaget ditt.

  Ønsker langsiktige relasjoner
  Svensker er ofte opptatt av å skape langsiktige forretningsforbindelser og å eliminere eventuell fremtidig risiko. Derfor kommer det til å kreves flere møter før alle relevante detaljer er identifisert og spørsmål besvart.

  Derfor skal man ikke la seg forlede til å kanalisere all sin energi på å nå toppsjefer, men også
  identifisere, møte og skape et forhold til de øvrige som er med i beslutningsgruppen, hvilket ofte kan være sjefer på lavere nivå.


  Lite emosjonelle
  I forretningsforhandlinger viser man sjelden følelser. Når du forsøker å få til en overenskomst, er svensker ofte villige til å inngå kompromisser for å få en tosidig enighet.

  Idet en avtale er oppnådd, forventer svensker at begge parter oppfyller sin del av avtalen. Muntlige avtaler anses for å være like gyldige som skriftlige sådanne.

  Vær punktlig

  Punktlighet er viktig når man driver forretninger, og dessuten i sosiale forpliktelser. Kom aldri for sent. Om du av en eller annen grunn må komme for sent, er det absolutt nødvendig å ringe og gi beskjed om dette.

  Kleskoden varierer mellom bedrifter og bransjer, men å kle seg formelt til et møte blir aldri feil.

   

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Stockholm
  Den norske ambassaden i Stockholm

  Som vår nærmeste nabo er Sverige vår viktigste handelspartner både på import- og eksportsiden. Med store markedsmuligheter innenfor turistsektoren, helse- og omsorgssektoren, bioøkonomi, smarte samfunn og IKT/kunstig intelligens har norske eksportører store muligheter rett over grensen. 
   
  Sverige har en sterk økonomi som er fordelt på mange sektorer og er rangert som en av verdens mest innovative økonomier. 
   
  I den svenske businesskulturen legges det større vekt på detaljer, delegering og langsiktige relasjoner. Svenskene er opptatt av å eliminere fremtidig risiko gjennom å skape langsiktige forretningsforbindelser, og vurderer derfor bedriften og forslaget nøye.