• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Spanske Tollvesen

  Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. 

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Alicante, Almeria, Barcelona, Bilbao, Granada, Gerona, Ibiza, Madrid, La Coruña, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastian, Santander, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Lanzarote og Fuerteventura.

  Importhavner
  De tre største og mest internasjonale containerhavnene i Spania er Algeciras, Valencia og Barcelona.

  Andre havner er blant annet  Alicante, Almería, Aviles, Aviltrilés, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Castellón, El Ferrol, Gijón, Huelva, La Coruña, Málaga, Palma de Malorca, Pasájes, San Sebastian, Santander, Sevilla, Tarragona, Valladolid, Vigo og Villagarcia.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen ett år.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. 

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Madrid
  Den norske ambassaden i Madrid

  Spania er et av landene i Europa med raskest vekst og et av Norges viktigste markeder. Det finnes mange muligheter for norsk næringsliv innen både maritim og offshore næring, fornybar energi, sjømat og for leverandører som kan trigge innovasjon i offentlig sektor for eksempel smart cities. Norge er også et svært populært land for spanske turister. 

  Majoriteten av spanske selskaper er små. Kostnader, prising av prosjekter, ettersalg og service, i tillegg til betalingsvilkår er faktorer som påvirker muligheten av et salg mest i Spania. Spanjoler forventer et personlig forhold med sine leverandører, og ingenting er bedre enn et personlig møte for å bygge relasjoner.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.