• EN
 • Logg inn
 • Eksportkrav ut av Norge

  Restriksjoner på salg av militært materiell og strategiske varer gjør det forbudt å selge, eksportere, importere og transportere forsvarsrelaterte varer og flerbruksvarer med flerbruksteknologi. Det foreligger også restriksjoner mot eksport av visse varer, teknologier og tjenester knyttet til oljeindustrien. Enkelte restriksjoner er knyttet til anvendelse av varene/tjenestene og andre er knyttet direkte opp til kjøper. Dersom du er i tvil om restriksjonene/sankjsonene kan berøre din handel bør du ta kontakt med Eksportkontroll i Utenriksdepartementet. For en fullstendig oversikt over de restriktive tiltakene, se forskriften eller UDs egne sider om Eksport til Russland der du også finner kontaktinformasjon.

  /
  Yaroslav Ushakov

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Moskva
  Den Norske ambassaden i Moskva

  Russland strekker seg over 11 tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst, og er den største økonomien i Øst-Europa. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk, noe som betyr et stort privatmarked i tillegg til muligheter i sektorene helse, maritim teknologi, energi og miljø, samt akvakultur og landbruksteknologi. Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og man kan møte utfordringer knyttet til bl.a. lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner/distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter, og være oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Les mer på Utenriksdepartementet sider for nærmere informasjon, eller under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.