• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  For de fleste varer er det krav om at de skal oppfylle russiske standarder. Ved import av denne typen varer må et sertifikat som viser at produktene oppfyller disse standardene følge varene. 

  Standarder
  Russland har en standardiserings- og normeringstradisjon som, for en rekke produkter, skiller seg vesentlig ut fra hva vi er vant til i Norge og EØS. Overholdelse av aktuelle produkt- og merkekrav, dokumentkrav samt krav til tollbehandling er derfor svært viktig for å unngå problemer med vareforsendelsene til og omsetningen på det russiske markedet.

  Tidligere nasjonal sertifisering har blitt avskaffet i forbindelse med at Tollunionen EACU har opprettet sine felles produktkrav og produktsertifisering. Dette innebærer harmonisering av reglene for oppføring i fellesområdet. EAC-sertifikater.

  Immaterielle rettigheter
  Russland er med i World Intellectual Property Organisation WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer 
  Sertifiserte varer skal merkes med godkjenningsmerke til tollunionen EACU utstedt av sertifiseringsorganet. Spesielle regler gjelder merking av varer og matvarer. Import av varer skal leveres med informasjon på russisk for salg i Russland.

  Pelsprodukter må merkes med en RFID-chip før de importeres til Russland.

  Serifiseringsorgan for EAUC er føgende;

  Intertek, Bureau Veritas og SGS Norge.

  Spesielle merkingskrav gjelder for matvareprodukter. De skal være merket på russisk og skal minimum inneholde:
  - varebetegnelse
  - vekt
  - innholdsdeklarasjon
  - kaloriverdi
  - produksjons- og utløpsdato
  - eventuelle oppebevaringskrav
  - produsentens navn
  - opprinnelsesland

  Spesielle merkingsregler gjelder for alkohol og tobakk: det skal spesielt advares om hvilke skader alkohol kan påføre mindreårige, gravide og ammende, samt folk med fordøyelse- og leverproblemer. Merkingen skal være på russisk. Det anbefales tett kontakt med importør for å avklare konkrete krav.

  Advarsel:
  Lokale myndigheter i Russland og øvrige kilder, er uheldigvis uklare på mange punkter, og reglene harmonerer dessverre ikke alltid. Det er derfor viktig at eksportører i hvert enkelt tilfelle undersøker nøye hvilken form for sertifisering som skal utføres. Undersøk helst med kjøper eller en russisk rådgiver.

  /
  Yaroslav Ushakov

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Moskva
  Den Norske ambassaden i Moskva

  Russland strekker seg over 11 tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst, og er den største økonomien i Øst-Europa. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk, noe som betyr et stort privatmarked i tillegg til muligheter i sektorene helse, maritim teknologi, energi og miljø, samt akvakultur og landbruksteknologi. Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og man kan møte utfordringer knyttet til bl.a. lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner/distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter, og være oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Les mer på Utenriksdepartementet sider for nærmere informasjon, eller under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.