• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfakturaen utstedes normalt i det antall eksemplarer man er blitt enige om i kontrakten, men ihvertfall to eksemplarer. Tollvesenet kan imidlertid kreve flere eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes, se toll- og dokumentdatabasen Mendel for mer informasjon. 

  Det anbefales å legge ved en russisk oversettelse av handelsfakturaen.
  Alle opplysninger i fakturaen må stemme overens med det som er angitt i kontrakten.
  Spesielle krav til fakturainnhold bør fremgå av kjøpskontrakten.
  Fakturaen må undertegnes av eksportøren og påføres firmastempel.

  Opprinnelsesbevis
  Kreves som regel. Anbefales å ha kontakt med importør. Ved forespørsel er Certificate of Origin et aktuelt dokument.


  Sunnhetssertifikat

  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter m.m. Plantesunnhetssertifikat kreves for planter og planteprodukter. Se Mattilsynet.no

  Andre dokumenter
  For en rekke varer kreves et Hygienesertifikat. Ansvarlig organ i Russland er Federal Service for the Oversight of Consumer Protection and Welfare. For at importøren kan søke om sertifikatet, må eksportøren sende påkrevde dokumenter i god tid før importen av varene, da utstedelsen av sertifikatet kan ta opp til en måned. Dette kan bla annet være bruksanvisninger, analyse- og kvalitetssertifikater, etiketter. For detaljert informasjon, kontakt importør.

  /
  Yaroslav Ushakov

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Moskva
  Den Norske ambassaden i Moskva

  Russland strekker seg over 11 tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst, og er den største økonomien i Øst-Europa. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk, noe som betyr et stort privatmarked i tillegg til muligheter i sektorene helse, maritim teknologi, energi og miljø, samt akvakultur og landbruksteknologi. Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og man kan møte utfordringer knyttet til bl.a. lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner/distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter, og være oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Les mer på Utenriksdepartementet sider for nærmere informasjon, eller under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.