• EN
 • Logg inn
 • "Hard talk" til deg som vurderer Russland

  Har du planer om å etablere deg i Russland? Her er noen råd og tips. Vi anbefaler også at du kontakter en av våre eksperter, slik at du får en best mulig start. 

  1. Russland er ikke for nybegynnere
  Tross alle Russlands rikdommer og perspektiver: Russland er sannsynligvis ikke ditt første eksportmarked. Hvis du ikke har erfaring utenfor Norge bør du starte i et land som ligger oss nærmere forretningsmessig og kulturelt.

   

  2. Du må ville dette!
  Det russiske markedet kommer ikke til deg av seg selv.  For små og mellomstore bedrifter vil en satsing i Russland kreve full oppmerksomhet fra toppledelsen. Vær forberedt på at mange uventede ting skjer underveis. Hold styringen! Ikke sett bort “russlandsprosjektet” til en junior saksbehandler eller ekstern konsulent.  3. Du må ha noe unikt!
  Russerne er dyktige forretningsfolk. Ikke tro du som “vestlig” har unik innsikt i effektiv markedsøkonomi.  Forskning viser at knapt noen utenlandske selskaper slår russerne på hjemmebane i bransjer de selv kjenner. Du må ha noe som ikke kan imiteres umiddelbart, et helt nytt produkt, en hittil ukjent markedsnisje eller en unik kompetanse.  4. Tillit tar tid
  I Russland, som i mange andre land, er tillit til ukjente mennesker ingen selvfølge. Russere forventer at dere skal lære å stole på hverandre, og at dette tar tid. I denne prosessen inngår gjerne runde på runde med intensjonserklæringer, tolkninger og sosial omgang. Russerne vil finne ut om du er hel ved, om du mener alvor og ser langt frem. De bygger tilliten til deg som person, ikke til selskapet du representerer. Introduser nye kolleger i god tid!  5. Velg dine venner selv
  Som i Norge ligger det ofte motiver bak overdreven høflighet. Ikke la “representanter” utnevne seg selv eller avlaste ditt engasjement, selv om det kan virke bekvemt. Hold kontroll på dine forbindelser, sjekk om andre har erfaringer med dem, og bytt dem ut om nødvendig.  6. Vær forberedt på mange hatter
  Nordmenn er svært vare for rolleblanding. I Russland er flere roller ikke bare akseptert, men ofte også respektert. Flere roller signaliserer troverdighet og handlekraft. Du kan møte personer som er både politikere, embetsmenn og forretningsmenn samtidig. Russlands utbredte korrupsjonskultur stortrives i disse gråsonene, men korrupsjon er ikke lovlig av den grunn. Bruk hodet! Pengetransaksjoner uten kvittering er like dumt i Russland som i Norge.  7. Sjekk den norske “nettverks-konsulenten”
  Det finnes ulike norske konsulentmiljøer som lever av å hjelpe norsk næringsliv til Russland. De aller fleste er seriøse rådgivere med bransjekunnskap, mens noen få lever av å selge løse bekjentskaper og urealistiske forventninger. Be om referanser, og sjekk dem!  8. Snakk med oss på forhånd!
  Sist, men ikke minst: Gode råd er viktigst i begynnelsen. Våre rådgivere har kompetanse du ikke finner i Norge, og vi har kun ett motiv: Vi vil du skal lykkes i Russland! Vi kjenner landet og kulturen, vi veileder deg når vi ser mulighetene, og vi advarer deg om noe skurrer. Ring oss heller før enn etter!

  /
  Yaroslav Ushakov

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Moskva
  Den Norske ambassaden i Moskva

  Russland strekker seg over 11 tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst, og er den største økonomien i Øst-Europa. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk, noe som betyr et stort privatmarked i tillegg til muligheter i sektorene helse, maritim teknologi, energi og miljø, samt akvakultur og landbruksteknologi. Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og man kan møte utfordringer knyttet til bl.a. lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner/distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter, og være oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Les mer på Utenriksdepartementet sider for nærmere informasjon, eller under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.