• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Autoriserte banker og vekslingskontorer kan fritt handle med utenlandsk valuta. Den rumenske valutaen er såkalt internt konvertibel. Valutaen fullt konvertibel, og knyttet til Euroen.

  Kredittinformasjon
  Nye bokføringslover og regler er innført, og skal følge EUs direktiv. Men foreløpig følges ikke alltid direktivet, hvilket gjør at det kan være vanskelig å hente ut pålitelig informasjon om rumenske bedrifter. 

  Åpen regning
  Forekommer oftest som forskuddsbetaling. Vær forsiktig, gjennomfør kredittvurdering. 
  Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 35 dager.
  Gjenomsnittlig betalningsforsinkelse er - dager.
  Kredittap i % av total omsetting er 2,73 %.

  Dokumentinkasso
  Uvanlig fordi dokumentbehandling og bank kostander er høye for importøren. 

  Remburs
  Anbefales. Dersom kredittid avtales, bør den ikke være på mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at dokumentbehandling og bankkostnader er høye i Romania. 

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Åpent.
  Euler Hermes: Åpent.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente er ECB's referanserente + 8%. 

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Krav- og inkassorutiner finnes ikke utover eksisterende EU-direktiv. 

  Eiendomsrettsforbehold

  Ingen sikre opplysninger. 

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Romania om iverksetting av privatrettslige dommer. Romania har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer. "The Court of International Comercial" ble etablert i 1953, og kan avgjøre handelstvister som går utover landegrensene.

  Kreditor har også mulighet til å saksøke i en vanlig sivil domstol, er oftest brukt nårkravene er bestridt av skyldneren. Prosedyren tar lengre tid og er dyrere, med rettsgebyrberegnet på verdien av kravet.

  Foreldelsfrist 
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Bucharest
  Den norske ambassaden i Bucharest

  Romania er det største markedet i sørøst-Europa, det syvende største i EU med sine vel 19 millioner innbyggere. Romania er nest største mottaker av EØS-midler. Den maritime sektoren og energisektoren kan ha spesielt interesse for norsk næringsliv, i tillegg til IT-relatert industri. Landets bilindustri er meget stor, og kan ha potensiale for norske underleverandører. Landbruket har et stort uutnyttet potensial.

  Utfordringer i landet er korrupsjon, varierende infrastruktur, lavt utdannet arbeidsstyrke og en offentlig sektor som vanskeliggjør offentlige anbudsutlysninger. 

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Romania. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Romania. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Prosjektkontoret i Romania forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med EØS-programmene "Grønn Innovasjon og Næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.

  Get in touch with the Innovation Norway office in Bucharest 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.