• EN
 • Logg inn
 • Forsvarsindustri: De store selskapene er din døråpner

  Polen fortsetter å modernisere sitt forsvar og er ett av få land som har økt sine forsvarsutgifter de senere år. Norge og Polen har inngått en avtale om samarbeid på teknologioverføring og forsvarsmateriell.

  ACDet er et meget godt forsvarspolitisk samarbeid mellom Polen og Norge.

  Norge og norsk forsvarsindustri  har et særlig godt omdømme i Polen. Dette skyldes blant annet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som har levert og fått nye kontrakter på leveranser av Naval Strike Missile (NSM-system). Totalt utgjør NSM-kontraktene verdier for ca 2,8 milliarder kroner.

  KDA involverer indirekte opp mot 100 norske underleverandører og en betydelig andel av NSM systemleveransen benytter også polsk industri.  Kongsbergs suksess og positive omdømme har vært en døråpner for andre norske aktører som ønsker å satse på Polen. Vi ser nå en rekke bedrifter også SMB, som er energiske i markedet og klarer å inngå direkte kontrakter innen nisjeområder.

   

  Vi hjelper bedrifter inn på markedet

  Vi har jobbet aktivt i forsvarsmarkedet siden 1999, og har bygget opp stor kompetanse og et bredt nettverk i Polen. Vi følger med på offentlige anbud og trender. Vi holder nettverket vedlike gjennom møter, deltagelse på kurs, konferanser og messer. Vi kan være din partner hvis du ønsker deg inn på det polske forsvars- og sikkerhetsmarkedet.

  Vi har i tillegg til å samarbeide med KDA, gjennomført flere forsvarsindustriseminarer i samarbeid med den norske bransjeforeningen Forsvar- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og den polske søsterorganisasjonen PCNDM. Vi kobler norske bedrifter opp  mot polske industriklynger innenfor strategiske varer (dual use) og luftfart. Gjennom koblingene kan norske bedrifter med samarbeid, få innpass i EU-finansierte prosjekter som H2020 og CleanSky2.

   

  Ta kontakt: Piotr Dudzinski

  /
  Jose Fuste Raga

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Warszawa
  Den norske ambassaden i Warszawa

  Polen er det største markedet av de «nye» EU landene med langvarig sterk positiv vekst og økende kjøpekraft, samt en høyt utdannet og konkurransedyktig arbeidsstokk. Den polske regjeringens planer om å investere i infrastruktur inkluderer digitalisering av samfunnet med blant annet e-Helse og utvikling av smarte byer.

  Det er rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen og landet er nå på topp 10 av Norges viktigste handelspartnere. Der er mange varierte markedsmuligheter i landet, og særlig energi og miljø samt forsvarsindustri peker seg ut. Som det største eksportmarkedet for norsk sjømat og laks, bearbeides en del av den norske sjømaten i Polen før den videreeksporteres. Norske bedrifter har også etablert seg i det polske markedet innen produksjon av bildeler, maritim industri, ingeniørtjenester, IKT og media.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Polen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Polen. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.