• EN
 • Logg inn
 • Råd og tips til deg som vurderer Polen

  Har du planer om å etablere deg i Polen? Vi kjenner det polske næringslivet, lover og regler. Ta kontakt med en av våre eksperter, slik at du får en best mulig start. 

  Lag arbeidskontrakter
  Det er små avvik mellom polsk og norsk arbeidsmiljølovgivning. Som i Norge, er det normalt at det inngås kontrakter med fast ansettelse, i tillegg til kontrakter med begrenset varighet, prosjektkontrakter samt vikariater. Alle arbeidskontrakter skal være på polsk og den offisielle arbeidstiden er 40 timer per uke.

  Den lovfestede minimumslønnen i Polen er PLN 1750, omlag NOK 3800 per måned. Gjennomsnittslønnen per måned er ca. PLN 4000 (NOK 7000 kroner), men med store regionale variasjoner. Lønnsnivået er høyere i de store byene som Poznan, Krakow og Warszawa på topp med snittlønn per mnd ca PLN 5500 (ca NOK 11.500). Høyt utdannede, folk med spesialkompetanse og ledere ligger på et helt annet lønnsnivå og i forhold til deres kjøpekraft i Polen ofte langt bedre betalt enn deres like i Norge.

   

  Ulik kultur gir forskjeller
  Kulturforskjellene finnes mellom polakker og nordmenn. En helt ulik historie, geografisk plassering og ikke minst religionens betydning har bidratt til dette. På den annen side vil forskjellene kunne oppfattes store eller små avhengig av for eksempel yrke og hvor man bor.

   

  Polsk lederskap
  Det polske næringslivet er mer formelt enn det norske, så det skandinaviske likhetsidealet kan oppfattes som fremmed. Det er relativt få nordmenn som leder polske selskaper. Det er vanlig med norsk ledelse/leder i etableringsfasen, mens driften overlates til en polsk leder etterhvert. Rekruttering av ledere er derfor en kritisk faktor.

   

  Snakk med oss på forhånd
  Gode råd er viktigst i begynnelsen. Våre rådgivere har kompetanse du ikke finner i Norge, og vi har kun ett motiv; vi vil du skal lykkes i Polen. Vi kjenner landet og kulturen, vi veileder deg når vi ser mulighetene, og vi advarer deg om noe skurrer. Ta heller kontakt med oss før enn etter.

   

  Kontakt oss: Ann Elin Hattrem

  /
  Jose Fuste Raga

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Warszawa
  Den norske ambassaden i Warszawa

  Polen er det største markedet av de «nye» EU landene med langvarig sterk positiv vekst og økende kjøpekraft, samt en høyt utdannet og konkurransedyktig arbeidsstokk. Den polske regjeringens planer om å investere i infrastruktur inkluderer digitalisering av samfunnet med blant annet e-Helse og utvikling av smarte byer.

  Det er rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen og landet er nå på topp 10 av Norges viktigste handelspartnere. Der er mange varierte markedsmuligheter i landet, og særlig energi og miljø samt forsvarsindustri peker seg ut. Som det største eksportmarkedet for norsk sjømat og laks, bearbeides en del av den norske sjømaten i Polen før den videreeksporteres. Norske bedrifter har også etablert seg i det polske markedet innen produksjon av bildeler, maritim industri, ingeniørtjenester, IKT og media.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Polen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Polen. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.