• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Nederlands Tollvesen

  Tollflyplasser
  Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. 

  Importhavner
  Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasjonale havn.

  Ander viktige havner er blant annet Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Hoek van Holland.

  Viktig transittland både med hensyn til lokalisering av regionale lagre for EU-markeder og for omlastninger til oversjøisk transport (Rotterdam, Amsterdam).

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen ett år.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. 

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Haag
  Den norske ambassaden i Haag

  Nederland og Norge har svært gode bilaterale økonomiske relasjoner, og Nederland er Norges tredje største eksportmarked. Nederlendere utgjør den femte største gruppen av utenlandsturister til Norge, og Innovasjon Norges kontor i Haag jobber utelukkende opp mot turistsektoren. 

  Nederland forventes å ha stabil økonomisk vekst i årene fremover. 130 norske firmaer er registrert i Nederland innenfor kategoriene handel, transport og lagring (herunder maritim virksomhet), IT og maskiner.