• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Latvia Tollvesen

  Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagringstjenester under sterk utbygging.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Riga.

  Importhavner
  Riga, Ventspils, Liebaja.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer, posttrafikk og transittering.

  /
  ThinkstockPhotos

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kongelig Norsk Ambassade
  Kalku iela 15
  P.O.Box 181
  Riga LV-1050

  Kontakt Ambassaden

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Estland, Latvia eller Litauen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i et av de baltiske landene. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.