• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Franske Tollvenen

  Velutbygget kanal, -vei- og jernbanenett. Frankrike har tradisjonelt vært en bremsekloss innen EU med hensyn til liberalisering av internasjonal jernbanetransport.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Mühlhausen, Nantes, Nizza, Paris, Strassburg og Toulouse.

  Importhavner
  Le Havre er Frankrikes klart største containerhavn. 

  Andre havner er blant annet Bordeaux, Brest, Dunkerque, Fos-sur-mer, La Pallice, Marseille, Nantes og Rouen.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. 
  Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import. 

  Imidlertid kan prøver med kommersiell verdi innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen 6 måneder. 
  Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med et ATA-Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  Flickr

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Paris
  Den norske ambassaden i Paris

  Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens 7. største økonomi. Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, og over 400 nærings- og kompetanseklynger gjør Frankrike til et attraktivt marked for norske bedrifter. Frankrike har også et svært aktivt gründermiljø og huser blant annet verdens største start-up campus. Frankrike er dessuten en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

  Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.