• EN
 • Logg inn
 • Informasjonsteknologi og digitalisering

  Frankrike satser offensivt på digitalisering av både offentlig og privat sektor, og leter etter gode IKT-løsninger til denne utviklingen. Hvis du har teknologi eller tjenester som kan bidra til effektivisering og verdiskaping – det være seg innen energi eller smartgrid, i offentlig sektor, luftfart, bilindustri eller bygg og anlegg, er Frankrike i høyeste grad aktuelt for deg.

  IKT-sektoren er en av sektorene i fransk næringsliv som kan vise til vekst – og som i tillegg bidrar til vekst i andre sektorer. De siste årene har antallet ansatte økt kraftig, og man forventer at denne sektoren vil fortsette den positive utviklingen i årene som kommer. 

  Forskning & utvikling står sterkt i Frankrike og setter IKT-løsninger i sentrum for framtidig verdiskaping og effektivisering. En stor transportsektor med noen av verdens største bilprodusenter, luftfarts- og romindustri med for eksempel Airbus og ikke minst et økende behov for bedre regulering av landets energiforsyning, gjør at det franske markedet trenger innovative løsninger for å møte utfordringene. Frankrike har også en ambisjon om å bli blant verdens ledende nasjoner på kunstig intelligens, og huser noen av verdens største tech-selskaper.

  Innovasjon Norge kan sette deg i forbindelse med de rette samarbeidspartnerne - ta kontakt med vår ekspert:
  Eli Wærum Rognerud
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Paris
  eli.rognerud@innovationnorway.no



  /
  Flickr

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Paris




  Den norske ambassaden i Paris

  Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens 7. største økonomi. Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, og over 400 nærings- og kompetanseklynger gjør Frankrike til et attraktivt marked for norske bedrifter. Frankrike har også et svært aktivt gründermiljø og huser blant annet verdens største start-up campus. Frankrike er dessuten en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

  Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.