• EN
 • Logg inn
 • Energi og miljø

  Vil du ta del i fransk satsing på miljø og bærekraft? Jobber du innen offshore vind eller annen fornybar energi? Tilbyr du løsninger for å senke energibruk, få bukt med forurensing og utslipp?

  Den franske regjeringen har satt seg et ambisiøst mål å øke fornybarandelen av sitt energiforbruk til 32 % innen 2030. I samme periode skal andelen atomkraft reduseres betraktelig. Frankrikes totale kapasitet på vind var 14 gigawatt (GW), med ytterligere 12 GW under utbygging i juni 2017. Kapasiteten fra solenergi lå på 8,5 GW.

  Frankrike satser samtidig tungt på nye løsninger innen smartgrid og andre intelligente systemer for sentralnett og bygninger, på teknologier og know-how innen byggteknologi som kan bidra til å senke energibehovet i hundretusener av boliger og flere andre løsninger for rensing av luft, vann og avfall.

  Har du allerede løsninger på noen av disse utfordringene? Har du teknologi under utvikling som trenger en lokal partner i et av Europas største og raskest voksende markeder, kan du kontakte Innovasjon Norge.

  For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:
  Eli Wærum Rognerud
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Paris
  eli.rognerud@innovationnorway.no   

  /
  Flickr

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Paris
  Den norske ambassaden i Paris

  Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens 7. største økonomi. Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, og over 400 nærings- og kompetanseklynger gjør Frankrike til et attraktivt marked for norske bedrifter. Frankrike har også et svært aktivt gründermiljø og huser blant annet verdens største start-up campus. Frankrike er dessuten en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

  Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.