Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Årsregnskap er offentlige. Betalingsanmerkninger er offentlige. 

Åpen regning
Vanlig. Normal kredittid 20-30 dager. 

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 20 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 5 dager
Tap i prosent av total omsetning: 0, %

Dokumentinkasso
Vanlig. 

Remburs
Anbefales ved store kontrakter og overfor nye forretningspartnere.

Garantier
Både direkte og indirekte garantier forekommer.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen. 
Coface: Åpen.

Morarente
Lovfestet morarente er ECBs referanserente pluss 8 % for kommersielle kontrakter. For andre kontrakter er morarente ECB's referanserente  + 7 %.

Påminnelse- og inkassorutiner
To påminnelser med ti dagers mellomrom. Purregebyr er vanlig. Vanlig tid fra forfalt faktura til inkassokrav er 15 dager. Domsavgjørelse innen ett år. Inkassokostnad kan belastes kunden og varierer avhengig av størrelsen på kravet.

Eiendomsrettsforbehold
Eindomsrettsforbehold kan brukes som ekstra sikkerhet. Men sikkerheten er ugjyldig dersom varene selges til en tredjepart, eller er solgt sammen med varer uten eindomsrettsforbehold. 

Rettslig oppfølging
Finland har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Brussel konvensjonen gjelder angående rettmessighet og om utførelse av dommer på det privatrettslige området. 

Foreldelsfrist 
Vanligvis 3 år, men for dommer og gjeldsbrev er foreldelsesfristen 5 år. 

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Helsinki
Den norske ambassaden i Helsinki

Finland har blitt en global trendsetter innen teknologi og design. Godt integrert i verdensøkonomien er vår nabo i nordøst et marked med markedsmuligheter innen helse, ed-tech, forsvarsteknologi, energi og miljø, maritim industri og LNG.

I likhet med Norge, har Finlands innbyggere høy inntekt, levestandard og utdanning. Finsk industri og ledelse har en tendens til å være dominert av ingeniører, som fører til at utfordringer ofte løses med en teknisk tilnærming. Møter er ofte godt strukturerte, og ledere legger vekt på effektivitet og orden. 

Finland er et land med sterk menneskelig kapital, med en av verdens beste utdanningssystemer. Godt integrert medlem av EU er Finland et marked med mange muligheter.