Import- og handelsforhold

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.

/
ThinkstockPhotos

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Kongelig Norsk Ambassade
Harju 6
15054 Tallinn


Kontakt Ambassaden

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Estland, Latvia eller Litauen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i et av de baltiske landene. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.