• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. 

  Kredittinformasjon
  Estland er ett av de østeuropeiske land med best tilgang på betalingsinformasjon. Regnskapsoppgjør er tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Ca. 20.000 estiske bedrifter offentliggjør årsregnskap. Sikrest informasjon fås via banker og advokatfirmaer.

  Åpen regning
  Forekommer. Vanlig kredittid for etablerte kontakter er 7-14 dager. Noe kortere kredittid for nye kontakter. Industribedrifter har ofte 30-60 dagers kreditt.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 19 dager. 
  Gjennomsnittlig forsinket betaling er - dager.
  Kredittap i % av total omsetting er 1,66 %.

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Anbefales, spesielt overfor nye kunder og ved større kontrakter.

  Garantier
  O/D-garantier er vanlig.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente kan faktureres. Anbefalt morarente er ECBs styringsrente pluss 8%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Personlig kontakt med kjøperen anbefales.

  Eiendomsrettsforbehold
  Anledning til å ta eiendomsrettsforbehold. 

  Rettslig oppfølging
  Estland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Normalt 3 år.

  Andre forhold
  Det anbefales å la betalingen gå via estiske banker som din norske bankforbindelse samarbeider med.

  /
  ThinkstockPhotos

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kongelig Norsk Ambassade
  Harju 6
  15054 Tallinn


  Kontakt Ambassaden

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Estland, Latvia eller Litauen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i et av de baltiske landene. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.