Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner. 

Kredittinformasjon
Estland er ett av de østeuropeiske land med best tilgang på betalingsinformasjon. Regnskapsoppgjør er tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Ca. 20.000 estiske bedrifter offentliggjør årsregnskap. Sikrest informasjon fås via banker og advokatfirmaer.

Åpen regning
Forekommer. Vanlig kredittid for etablerte kontakter er 7-14 dager. Noe kortere kredittid for nye kontakter. Industribedrifter har ofte 30-60 dagers kreditt.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 19 dager. 
Gjennomsnittlig forsinket betaling er - dager.
Kredittap i % av total omsetting er 1,66 %.

Dokumentinkasso
Forekommer.

Remburs
Anbefales, spesielt overfor nye kunder og ved større kontrakter.

Garantier
O/D-garantier er vanlig.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: Åpen.

Morarente
Morarente kan faktureres. Anbefalt morarente er ECBs styringsrente pluss 8%.

Påminnelse- og inkassorutiner
Personlig kontakt med kjøperen anbefales.

Eiendomsrettsforbehold
Anledning til å ta eiendomsrettsforbehold. 

Rettslig oppfølging
Estland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Normalt 3 år.

Andre forhold
Det anbefales å la betalingen gå via estiske banker som din norske bankforbindelse samarbeider med.

/
ThinkstockPhotos

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Kongelig Norsk Ambassade
Harju 6
15054 Tallinn


Kontakt Ambassaden

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Estland, Latvia eller Litauen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i et av de baltiske landene. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.