• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Standarder
  Estland fullt medlem av ISO og CEN.
  Estlands nasjonal standard organisasjon Estonian Centre for Standardisation.

  Immaterielle rettigheter
  Estland er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret

  /
  ThinkstockPhotos

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kongelig Norsk Ambassade
  Harju 6
  15054 Tallinn


  Kontakt Ambassaden

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Estland, Latvia eller Litauen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i et av de baltiske landene. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.