• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dansk Industri.

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er ikke alltid tilgjengelig fordi det bare er bedrifter med et visst salg og antall ansatte som er pålagt å utarbeide dette. På nettsiden til Det Centrale Virksomhedsregister er det mulig å kjøpe blant annet årsregnskap.

  Åpen regning
  Vanlig. Kassarabatter er uvanlig. Vanlig kredittid er 15-30 dager. 

  Gjennomsnittlig kredittid er 21 dager. 
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse er 3 dager.
  Tap i prosent av total omsetning: 0,8 %.

  Danmark har implementert EU-direktivet 2011/7/EU. 

  Dokumentinkasso
  Sjelden brukt i handel mellom Norge og Danmark.

  Remburs
  Remburs er ytterst uvanlig i handelen mellom Danmark og Norge, men anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  P/B-garantier forekommer, både i form av direktegarantier og bank-til-bank garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Lav risiko.
  Euler Hermes:
  Lav risiko.
  Tryg Garanti 
  Coface: Lav risiko.

  Morarente
  Morarente er Danmarks Nationalbanks rente + 8 %.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  2-3 påminnelser innen seks uker. Telefonkontakt med kunden anbefales. Inndrivelse gjennom advokater eller kredittselskap. 

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold må være skriftlig og angis senest ved leveranse.

  Rettslig oppfølging
  Danmark har tiltrådt New York konvensjonen av 1958 om anerkjennelse og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Brussel konvensjonen gjelder angående rettmessighet og utførelse av dommer på det privatrettslige området.

  Foreldelsesfrist
  Generelt 3 år, men for dommer og gjeldsbrev 10 år.

  Vær oppmerksom på at Danmark har ved å utnytte et begrenset fritak, stilt seg utenfor det europeiske betalingsoppdraget; (EU) nr. 1896/2006.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  København
  Den norske ambassaden i Købehavn

  De viktigste eksportmarkedene for norsk industri i Danmark er olje, elektrisitet og fisk. I tillegg kan Danmark tilby markedsmuligheter innen helse, IKT, ren energi, offshore og maritim, arkitektur, design, byggevirksomhet og infrastruktur for norsk næringsliv.

  Vår nærmeste nabo i sør har ifølge Verdensbanken den mest mottagelige forretningskulturen i Europa og er rangert nr 3 i verden. Danskene skiller seg fra oss nordmenn gjennom å være mer punktlige, direkte og formelle. Det er viktig å være godt forberedt i møte med danskene, da de setter pris på gode forberedelser.