• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. Rapportering til Nationalbanken for transaksjoner over DKK 100.000.

  Danmark er knyttet til ERM (Exchange Rate Mechanism), ytterligere informasjon er tilgjengelig i den danske nasjonalbanken.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er normalt tilgjengelig. På nettsiden til Det Centrale Virksomhedsregister er det mulig å kjøpe blant annet årsregnskap.

  Åpen regning
  Vanlig. Kassarabatter er uvanlig. Vanlig kredittid er 15-30 dager. 

  Gjennomsnittlig kredittid er 21 dager. 
  Gjennomsnittlig forsinket betaling er 3 dager.
  Tap i prosent av total omsetning: 0,55 %.

  Danmark har implementert EU-direktivet men har innført en strengere regel når det gjelder betalingsfrist mellom private aktører. I Danmark er det maksimalt 30 dager mellom private foretak, men med avtale frihet.

  Dokumentinkasso
  Sjelden brukt i handel mellom Norge og Danmark, da det er mer gunstig å bruke på lange distanser.

  Remburs
  Remburs er ytterst uvanlig i handelen mellom Danmark og Norge, men anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  P/B-garantier forekommer, både i form av direktegarantier og bank-til-bank garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  AteradiusÅpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente er Nationalbankens rente + 8 %.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  2-3 påminnelser innen seks uker. Purregebyr er vanlig. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 30 dager. Telefonkontakt med kunden anbefales. Inndrivelse gjennom advokater eller kredittselskap. Inkassokostnader kan belastes kunden og avhenger av størrelsen på kravet.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold må være skriftlig og angis senest ved leveranse.

  Rettslig oppfølging
  Danmark har tiltrådt New York konvensjonen av 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Brussel konvensjonen gjelder angående rettmessighet og om utførelse av dommer på det privatrettslige området.

  Foreldelsfrist
  Generelt 3 år, men for dommer og gjeldsbrev 10 år.

  Vær oppmerksom på at Danmark har ved å utnytte et begrenset fritak, alternativ stilt seg utenfor det europeiske betalingsoppdraget; (EU) nr 1896/2006.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  København
  Den norske ambassaden i Købehavn

  De viktigste eksportmarkedene for norsk industri i Danmark er olje, elektrisitet og fisk. I tillegg kan Danmark tilby markedsmuligheter innen helse, IKT, ren energi, offshore og maritim, arkitektur, design, byggevirksomhet og infrastruktur for norsk næringsliv.

  Vår nærmeste nabo i sør har ifølge Verdensbanken den mest mottagelige forretningskulturen i Europa og er rangert nr 3 i verden. Danskene skiller seg fra oss nordmenn gjennom å være mer punktlige, direkte og formelle. Det er viktig å være godt forberedt i møte med danskene, da de setter pris på gode forberedelser.