• EN
 • Logg inn
 • Muligheter innen det danske helsemarkedet

  Har din bedrift en løsning som effektiviserer leveransen av helsetjenester? Norske virksomheter har store muligheter til å utvikle sitt eksportpotensiale i Danmarks helse og velferdsmarked som er i en spennende utvikling og i sterk vekst.

  Det danske helsevesenet er under sterkt press og ser aktivt etter løsninger som sparer tid og penger og øker kvaliteten på leveransene til sine brukere.

  Muligheter innen velferdsteknologi til kommunemarkedet
  Den danske befolkningen eldes raskt, en økende andel lever med kroniske lidelser, og mangel på helsepersonell øker behovet etter smarte velferdsteknologiske løsninger tilpasset pleiehjem, rehabiliteringssentre, hjemmehjelp og private hjem. Kommunene uttrykker et sterkt behov etter løsninger som hjelper borgerne med å styre livene og sykdommene sine hjemmefra. Etterspørselen er derfor stigende etter:
  • Løsninger for sansestimulering og virtuell hjemmehjelp
  • Sensorteknologi
  • Medisinhåndtering
  • Telemedisin
  • Digitalt støttet rehabilitering
  • Teknologi som øker trygghet og livskvalitet hos mennesker med demens.
   
  Muligheter innen sykehusmarkedet (regionene)
  Danske sykehus er i omstilling og det stilles høyere krav til dokumentasjon, effektivitet og kvalitet. Mangel på helsepersonale og stigende kostnader øker i tillegg presset på sykehusene fremover. I den danske nasjonale sykehusplanen skal 16 sykehus rehabiliteres, spesialiseres og nye bygges i løpet av de neste 10 årene. Disse sykehusene skal anskaffe medisinsk utstyr (bandasjer, rullestoler, sykehussenger o.l.), samt nye IT-løsninger frem mot 2025. Hele 25% av de nasjonale midlene til utbedringen av de nye sykehusene er øremerket disse områdene og representerer store muligheter for norske selskaper som opererer i bransjen.

  Sykehusene ser i tillegg etter løsninger som moderniserer, optimaliserer og øker tilgangen til kvalitetshelsetjenesten. Dette gjelder blant annet:
  • Løsninger for bedre pasientflyt
  • Automatiserte laboratorier
  • Sporing av sterile varer
  • E-helse.

  Hva gjør Danmark til et gunstig marked for norske helseløsninger?
  Danmark har gode, etablerte systemer for offentlige anbudsprosesser. Dessuten finnes det gode samarbeidsmuligheter for utenlandske aktører gjennom privat-offentlige initiativer og klyngenettverk.
  Danmark har en svært teknologivennlig befolkning og er i verdenstoppen når det gjelder tilgjengeliggjøring av data for å fremme digitalisering og nye innovative løsninger. Flere danske kommuner og sykehus har egne innovasjonsavdelinger og en sterk kultur for pilot-testing av nye løsninger.

  Vi hjelper deg
  Vi hjelper norske selskaper å forstå markedet, hvordan de kan selge inn sine løsninger, og med å møte sentrale aktører i Danmark på flere nivåer. Fra potensielle kunder og partnerbedrifter, til forskningsinstitutter og klyngenettverk.

  Kommende arrangementer og programmer:
  Seminar om primærhelsemarkedet i Danmark
  Global Growth - helseløsninger for Danmark

  For mer informasjon, vennligst kontakt vår ekspert:
  Urmas Lepik
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Danmark
  +45 20 91 43 97
  Urmas.Lepik@innovasjonnorge.no  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  København
  Den norske ambassaden i Købehavn

  De viktigste eksportmarkedene for norsk industri i Danmark er olje, elektrisitet og fisk. I tillegg kan Danmark tilby markedsmuligheter innen helse, IKT, ren energi, offshore og maritim, arkitektur, design, byggevirksomhet og infrastruktur for norsk næringsliv.

  Vår nærmeste nabo i sør har ifølge Verdensbanken den mest mottagelige forretningskulturen i Europa og er rangert nr 3 i verden. Danskene skiller seg fra oss nordmenn gjennom å være mer punktlige, direkte og formelle. Det er viktig å være godt forberedt i møte med danskene, da de setter pris på gode forberedelser.