Ansatte

Sentralbord

Tlf:+359 2 466 6969

Fax:+359 2 98022 67

E-post:sofia@innovationnorway.no

Besøksadresse

Royal Norwegian Embassy, Innovation Norway – Sofia Office,
Platinum Business Centre 26-30 Bacho Kiro Str. 

1000 Sofia

Postadresse

Samme som besøksadresse.

Ansatte

Galina Vassileva

Rådgiver

Tlf: +359892266001

Mobil: +359892266001

avdeling: Sofia

Kalin Marinov

Rådgiver

Tlf: +359895511047

Mobil: +359895511047

avdeling: Sofia

Miroslava Ivanova Pigova

Rådgiver

Tlf: +359895511027

Mobil: +359895511027

avdeling: Sofia

Venceslava Yanchovska

Seniorrådgiver

Tlf: +35929819424

Mobil: +359886787706

avdeling: Sofia

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Industri og jordbruk er de viktigste næringene i Bulgaria og utenlandsinvesteringer har ført til at industrisektoren vokser raskt. Levestandarden i Bulgaria er en av de laveste i EU, det er derfor fortsatt behov for å utvikle flere forskjellige næringssektorer slik at bulgarsk næringsliv kan konkurrere internasjonalt.

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Bulgaria. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Bulgaria. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

Prosjektkontoret i Bulgaria forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med EØS-programmene "Grønn Innovasjon og Næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.