• EN
 • Logg inn
 • Ansatte

  Sentralbord

  Tlf:+359 2 466 6969

  Fax:+359 2 98022 67

  E-post:sofia@innovationnorway.no

  Besøksadresse

  Royal Norwegian Embassy, Innovation Norway – Sofia Office,
  Platinum Business Centre 26-30 Bacho Kiro Str. 

  1000 Sofia

  Postadresse

  Samme som besøksadresse.

  Ansatte

  Galina Vassileva

  Rådgiver

  Tlf: +359892266001

  Mobil: +359892266001

  avdeling: Sofia

  Kalin Marinov

  Rådgiver

  Tlf: +359895511047

  Mobil: +359895511047

  avdeling: Sofia

  Miroslava Ivanova Pigova

  Rådgiver

  Tlf: +359895511027

  Mobil: +359895511027

  avdeling: Sofia

  Venceslava Yanchovska

  Seniorrådgiver

  Tlf: +35929819424

  Mobil: +359886787706

  avdeling: Sofia

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Industri og jordbruk er de viktigste næringene i Bulgaria og utenlandsinvesteringer har ført til at industrisektoren vokser raskt. Levestandarden i Bulgaria er en av de laveste i EU, det er derfor fortsatt behov for å utvikle flere forskjellige næringssektorer slik at bulgarsk næringsliv kan konkurrere internasjonalt.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Bulgaria. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Bulgaria. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Prosjektkontoret i Bulgaria forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med EØS-programmene "Grønn Innovasjon og Næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.