• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Bulgarias Tollvesen

  Transittid fra Oslo til Bulgarsk hovedhavn er 20-25 dager.

  For skipninger som ikke går direkte til en bulgarsk havn, er Istanbul i Tyrkia eller Thessaloniki i Hellas vanlige omlastningshavner. 
  Elvetransport med lekter via Donau og mindre innlandshavner som Lom, Ruse og Vidin er også en mulighet.
  Bra utbygget vei- og jernbanenett, men av varierende kvalitet.

  Transportforsikring
  Må normalt tegnes i Bulgaria.

  Tollflyplasser

  Plovdiv, Sofia, Varna og Burgas.

  Importhavner
  Burgas og Varna.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import. Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA - Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Industri og jordbruk er de viktigste næringene i Bulgaria og utenlandsinvesteringer har ført til at industrisektoren vokser raskt. Levestandarden i Bulgaria er en av de laveste i EU, det er derfor fortsatt behov for å utvikle flere forskjellige næringssektorer slik at bulgarsk næringsliv kan konkurrere internasjonalt.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Bulgaria. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Bulgaria. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Prosjektkontoret i Bulgaria forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med EØS-programmene "Grønn Innovasjon og Næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.