Fakta

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-internasjonal-satsning/regionkart/europa/bulgaria/bulgaria.gif?width=1168
Foto: CIA World Fact book
The Republic of Bulgaria  
Landkode: BG Landrisiko: Risikogruppe 3. Tendens: Stabil.
Hovedstad: Sofia Korrupsjonsindeks (CPI): 42 (2018). Tendens: Negativ.
Tidssone: GMT + 2  
Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myntenhet: 1 Bulgarisk Lev = 100 Stotinki
Forretningsspråk: Tysk, engelsk og fransk Valutakode: BGN
Mål og vekt: Det metriske system Vanlig faktureringsvaluta: EUR, USD, BGN eller NOK
  Den bulgarske lev er knyttet til Euroen; 1 Euro = 1,95583 lev.
Handelsavtale med NorgeEØS avtalen  
Skatteavtale: Ja, se regjeringen.no  
   
/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Industri og jordbruk er de viktigste næringene i Bulgaria og utenlandsinvesteringer har ført til at industrisektoren vokser raskt. Levestandarden i Bulgaria er en av de laveste i EU, det er derfor fortsatt behov for å utvikle flere forskjellige næringssektorer slik at bulgarsk næringsliv kan konkurrere internasjonalt.

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Bulgaria. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Bulgaria. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

Prosjektkontoret i Bulgaria forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med EØS-programmene "Grønn Innovasjon og Næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.