• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dansk Industri

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er tilgjengelig for følgende selskapsformer: S.P.A. (Societa per azioni) og S.R.L. (Societa Responiabilità Limitata). Informasjon om betalingsanmerkninger skal i utgangspunktet være tilgjengelig, men i praksis kan det være meget vanskelig å få tak i, og det kan ofte gå flere år mellom hver gang registeret oppdateres.

  For foretak med omsetning over 5 000 000 EUR og som er registret som et S.R.L eller S.P.A i Italia, kan finansiell informasjon finnes på Report Aziende.

  Det finnes ingen italiensk variant av Brønnøysundregisteret, noe som betyr at man må gjennomføre et grundig og omfattende søk via flere informasjonskilder og registre for å få tilfredsstillende informasjon. Noe informasjon er tilgjengelig gjennom private kredittoveråkingselskaper som blant annet Dun & Bradstreet.

  Åpen regning
  Vanlig. Avtalt kredittid ved salg til Italia er normalt 45-90 dager. Kassarabatter gis sjelden, men kan forhandles fram avhengig av varetype og kontraktens størrelse.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 44 dager.
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse er 4 dager.
  Kredittap i % av total omsetning er 1,93 %.
  Ovennevnte statistikk gjelder for private foretak, kredittiden i offentlig sektor er betydelig lenger.

  Tradisjonelt har betalingsforsinkelser vært svært vanlige ved salg på åpen regning i Italia. Men etter at Italia implementerte EU-direktivet 2011/7/EU, har betalingstidene blitt betydelig bedre.

  Dokumentinkasso
  Forekommer, men sjeldnere enn før. 

  Remburs
  Anbefales ved store kontrakter og ved nye forretningspartnere. Generelt mer aktuelt desto lenger sør i Italia kunden befinner seg.

  Garantier
  On-demand og betingede garantier forekommer, både i form av direkte og indirekte garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Middels/lav risiko.
  Euler Hermes:
  Middels risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Rimelig risiko.

  Morarente
  Lovfestet morarente er ECBs referanserente pluss 8 %.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To-tre påminnelser, helst skrevet på italiensk for å unngå misforståelser. Deretter rettslige tiltak. Domsavgjørelse innen fem år. 

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold bør være skriftlig. Krav må registreres for å være gyldig overfor tredjepart.

  Rettslig oppfølging
  Brusselkonvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Italia.
  Italia har tiltrådt New York-konvensjonen av 1958 om anerkjennelse og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsesfrist 
  Vanligvis ti år. 

  Veksel
  Vekselprotest skal skje innen tre dager etter forfallsdato hos Notarius Publicus. Protesten offentliggjøres i den offisielle publikasjonen Elenco Ufficiale dei Protesti, som kommer ut annenhver uke.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Milano
  Den norske ambassaden i Roma

  Italia er verdens åttende største økonomi og den tredje største i Eurosonen. Italia har 62 millioner innbyggere og den høyeste kjøpekraften finner man i Nord-Italia. Der finner man også de fleste av de vel 100 mest konkurransedyktige næringsklyngene. Det italienske næringslivet består i høy grad av små og mellomstore familiebedrifter som produserer konsumvarer av høy kvalitet.

  Italia er verdenskjent for dyre sportsbiler og sterke merkevarer innen mat, vin, mote og design. Milano og Firenze er vertskap for noen av de aller viktigste messene på verdensbasis innen møbel og mote. Disse forretningsområdene er naturligvis viktige bærebjelker i det tradisjonsrike italienske næringslivet. Imidlertid er Italia også verdensledende innen en rekke andre bransjer som kjemisk industri, mekanisk industri, kosmetikk, tekstiler, brilleindustri og IKT.

  Italienere verdsetter nære sosiale relasjoner som pleies blant annet med lange, innholdsrike måltider med familie, venner eller forretningsforbindelser. Sjømatkonsumet er høyt og dette gjør Italia til et viktig marked for norsk sjømatnæring, særlig innenfor laks og tørrfisk. Italienerne utgjør også et viktig marked for norsk reiselivsnæring, med stadig voksende besøkstall, særlig til Nord-Norge og Vestlandet.

  På Verdensbankens Ease of Doing Business Index ligger Italia på 51. plass av 190 land. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Italia på 54. plass av 180 land.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.