• EN
 • Logg inn
 • Catch energy market opportunities. The Solar still shines on Italy.

  If you are an innovative company within energy efficiency or solar energy, Italy represents the right market for your business. We can assist you in investigating market opportunities and in establishing collaboration with the most relevant players.

  Italy lacks of raw materials and fossil fuels, and thus strongly depends on energy import from abroad. In order to reach EU targets 20-20-20, the national policies are promoting the fast development of renewable energies.

  The main RES market in Italy is solar. Italy globally ranks 2nd as yearly installation (2011) after Germany and the new feed-in tariff scheme is still one of the most profitable worldwide.

  The increasing interest toward sustainability both in the industrial processes and in the consumer’s attitude is leading to a sharp development of energy efficiency and green technologies. The energy efficiency related sectors include lightning, building materials, heating pumps, building automation, household appliances and self energy production.

  We assist you in business activities in Italy. We are the best door openers for Norwegian businesses.

  Contact our expert: Marco Bertolini

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Milano
  Den norske ambassaden i Roma

  Italia er verdens åttende største økonomi og den tredje største i Eurosonen. Italia har 62 millioner innbyggere og den høyeste kjøpekraften finner man i Nord-Italia. Der finner man også de fleste av de vel 100 mest konkurransedyktige næringsklyngene. Det italienske næringslivet består i høy grad av små og mellomstore familiebedrifter som produserer konsumvarer av høy kvalitet.

  Italia er verdenskjent for dyre sportsbiler og sterke merkevarer innen mat, vin, mote og design. Milano og Firenze er vertskap for noen av de aller viktigste messene på verdensbasis innen møbel og mote. Disse forretningsområdene er naturligvis viktige bærebjelker i det tradisjonsrike italienske næringslivet. Imidlertid er Italia også verdensledende innen en rekke andre bransjer som kjemisk industri, mekanisk industri, kosmetikk, tekstiler, brilleindustri og IKT.

  Italienere verdsetter nære sosiale relasjoner som pleies blant annet med lange, innholdsrike måltider med familie, venner eller forretningsforbindelser. Sjømatkonsumet er høyt og dette gjør Italia til et viktig marked for norsk sjømatnæring, særlig innenfor laks og tørrfisk. Italienerne utgjør også et viktig marked for norsk reiselivsnæring, med stadig voksende besøkstall, særlig til Nord-Norge og Vestlandet.

  På Verdensbankens Ease of Doing Business Index ligger Italia på 51. plass av 190 land. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Italia på 54. plass av 180 land.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.