Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
De fleste varer kan importeres av bedrifter som har investerings- og/eller industrilisens. All import er lisenspliktig og alle importører må registreres hos handels- og industridepartementet. Alle dokumenter som skal fremvises til tollen må ha et "Trader Identification Number" (TIN) som er utstedte av Etiopiske tollmyndigheter. Det er kun selskaper med et TIN nummer som kan stå som importør av varer til Etiopia. Dette gjør det vanskelig å levere på DDP vilkår etter Incoterms® 2010.

En proformafaktura i 4 eksemplarer på engelsk eller arabisk må legges frem. Alle kopier må undertegnes. Etiopiske importører må betale forskudd for beløpet som ikke overstiger 5 000 USD . Ved større beløp kreves et forskudd garanti fra eksportørens bank i form av en kontragaranti, og en garanti fra den etiopiske bank (indirekte garanti). Alternativer til forskuddsbetaling er remburs.

I mangel på valuta introduserte National Bank of Etiopia (10 februar 2016) restriksjoner på betalinger i utlandet. Følgende områder blir prioritert ved import til Etiopia: drivstoff, gjødsel, medisinsk produkter, maskiner, reservedeler, råvarer og matvarer.

Forhåndsinspeksjon av varer
Inspeksjon blir gjennomført ved ankomst. Vilkårene endres hyppig så tett kontakt med kunde er anbefalt. For mer informasjon se Det etiopiske tollvesenets hjemmeside. Alternativt anbefales det å ta kontakt med et inspeksjonsselskap for å sjekke hvilke inspeksjonskrav som gjelder for dine varer. Inspeksjonen som kan gjennomføre av følgende selskaper i Etiopia: Bureau Veritas, Cotecna, Intertek og SGS.

Clean report of findings
Certificate of Conformity kreves da forhåndsinspeksjon av en rekker varer er påkrevd. Kontakt et av inspeksjonsselskapene for mer informasjon. 

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, matvarer, såvarer og planter.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.

Leveringsbetingelse
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, punkt og tid. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold tilrås tilbakeholdenhet med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et bevislig fungerende nettverk for innfortolling og innenlandstransport.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Addia Abeba
Buna Board Road, Mekanissa
Addis Abeba,
Etiopia

KONTAKT AMBASSADEN

Våren 2015 anslo Verdensbanken at Etiopia vil fortsette å være en av verdens ti hurtigst voksende økonomier i årene fremover. Dette er et resultat av at Etiopia gradvis åpner økonomien og legger til rette for utenlandsinvesteringer. 

Etiopia har et av kontinentets største fornybare kraftpotensialer, hvorav kun fem prosent er utnyttet. Norsk samarbeid innen vannkraftutbygging og ren energi verdsettes høyt i Etiopia, og er noe som gir et godt grunnlag for samarbeid med norsk næring.

Andre sektorer som er prioritert av etiopiske myndigheter og kan være aktuelt for norske investorer er landbruk, agribusiness, industrisektoren og helsetjenester.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.