Produktkrav

Standarder
Etiopia er fullt medlem av ISO
Etiopias til nasjonal standard organisasjon Ethiopian Standards Agency.

Immaterielle rettigheter
Etiopia er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Merking av varer 
Ingen spesielle bestemmelser, men innhold, opprinnelsesland, vekt og produsentens navn bør framgå av varens detaljemballasje.

Andre produkt og dokumentkrav
Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.
Farmasøytiske produkter: spesielle bestemmelser med hensyn til importtillatelse, varemerking, samt "fritt salgs-dokumentasjon" fra eksportlandet.
Certificate of Inspection kreves for flere varer. Les mer informasjon hos inspeksjonsbyråene SGS, Bureau Veritas eller Intertek.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Addia Abeba
Buna Board Road, Mekanissa
Addis Abeba,
Etiopia

KONTAKT AMBASSADEN

Våren 2015 anslo Verdensbanken at Etiopia vil fortsette å være en av verdens ti hurtigst voksende økonomier i årene fremover. Dette er et resultat av at Etiopia gradvis åpner økonomien og legger til rette for utenlandsinvesteringer. 

Etiopia har et av kontinentets største fornybare kraftpotensialer, hvorav kun fem prosent er utnyttet. Norsk samarbeid innen vannkraftutbygging og ren energi verdsettes høyt i Etiopia, og er noe som gir et godt grunnlag for samarbeid med norsk næring.

Andre sektorer som er prioritert av etiopiske myndigheter og kan være aktuelt for norske investorer er landbruk, agribusiness, industrisektoren og helsetjenester.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.