Eksportdokumenter

Faktura
Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk eller fransk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. For full liste over anbefalt fakturainnhold, se toll- og dokumentdatabasen Mendel.

Fakturaerklæring
Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
"We certify this invoice to be true and correct and in accordance with our books, also that the goods referred to are of .... origin."

Oversettelse:
"Vi bekrefter at denne faktura er sann og korrekt og i overenstemmelse med våre bøker, samt at varene det er vist til er av ......... opprinnelse."

Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Må viseres av et handelskammer.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, matvarer, såvarer og planter.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Addia Abeba
Buna Board Road, Mekanissa
Addis Abeba,
Etiopia

KONTAKT AMBASSADEN

Våren 2015 anslo Verdensbanken at Etiopia vil fortsette å være en av verdens ti hurtigst voksende økonomier i årene fremover. Dette er et resultat av at Etiopia gradvis åpner økonomien og legger til rette for utenlandsinvesteringer. 

Etiopia har et av kontinentets største fornybare kraftpotensialer, hvorav kun fem prosent er utnyttet. Norsk samarbeid innen vannkraftutbygging og ren energi verdsettes høyt i Etiopia, og er noe som gir et godt grunnlag for samarbeid med norsk næring.

Andre sektorer som er prioritert av etiopiske myndigheter og kan være aktuelt for norske investorer er landbruk, agribusiness, industrisektoren og helsetjenester.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.