Transport- og tollforhold

Etiopias Tollvesen

Vareforsendelser sjøveien går relativt ofte via Djibouti havn. Forsendelser via Mombasa i Kenya er en annen mulighet, men dette fordrer gjerne lang landtransport på dårlige veier. På grunn av politisk uro er bruk av havner i Eritrea og Somalia problematisk.
Jernbaneforbindelse Djibouti-Addis Abeba. Av veinetter er mindre enn 20 % asfaltert. Godstransport i betydelige deler av Etiopia går kun med kamel, esel eller hest.

Risikoen knyttet til innlandstransport i Etiopia vurderes generelt som høy.

Transportforsikring
Forsikring må normalt tegnes i Etiopia.  

Tollflyplasser

Addis Ababa og Dire Dawa

Importhavner

Innland - ingen. Se transportforhold generelt.

Frisoner
Ingen.

Frihandelsområder

Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

Fortolling og lagring

Varer skal fortolles umiddelbart etter ankomst eller som opplyst ved det enkelte tollkontor. Varer som ikke fortolles etter ankomst, blir overført til tollager hvor de kan lagres i inntil tre måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

En del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført.

ATA-Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Addia Abeba
Buna Board Road, Mekanissa
Addis Abeba,
Etiopia

KONTAKT AMBASSADEN

Våren 2015 anslo Verdensbanken at Etiopia vil fortsette å være en av verdens ti hurtigst voksende økonomier i årene fremover. Dette er et resultat av at Etiopia gradvis åpner økonomien og legger til rette for utenlandsinvesteringer. 

Etiopia har et av kontinentets største fornybare kraftpotensialer, hvorav kun fem prosent er utnyttet. Norsk samarbeid innen vannkraftutbygging og ren energi verdsettes høyt i Etiopia, og er noe som gir et godt grunnlag for samarbeid med norsk næring.

Andre sektorer som er prioritert av etiopiske myndigheter og kan være aktuelt for norske investorer er landbruk, agribusiness, industrisektoren og helsetjenester.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.