• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.

  Åpen regning

  Forekommer. 60-90 dagers kreditt er vanlig avhengig av størrelsen på transaksjonen. Det er observert opp til en måned forsinkelser fra fakturaen har utløpt til importør betaler inn til bank.

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Det anbefales med bekreftet remburs. Der kan ta opptil to måneder fra importør innbetaler i sin bank til eksportørs bank mottar betalingen.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  AteradiusPå forspørsel.
  Euler HermesPå forespørsel.
  Trygg forsikringPå forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Ghana
  10, Klotey Crescent
  North Labone  
  Accra, Ghana

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ghana var det første landet som ble selvstendig etter å ha vært koloni i sub-Sahara Afrika, og har i dag et stabilt demokrati. Landet er avhengig av sine oljereserver for å sikre en stabil økonomi, dekke energibehovet og betjene en høy utenlandsgjeld. Jordbruket står for den nest største andelen av landets økonomi. 

  Ghana har over flere år hatt et sterkt utdanningssystem og god infrastruktur. Dette har ført til en voksende middelklasse, og det forventes at Ghana når tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom.  

  Ghanas viktigste importvarer er maskiner, transportutstyr, olje og oljeprodukter, kjemikalier og næringsmidler som fisk og kveg. For norsk næringsliv er det muligheter innen utvikling og drift av energiproduksjon som vannkraft og olje og gass sektoren. Behovet for rehabilitering av vegnett og godstrafikk gir også muligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.