• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet for farmasøytiske produkter, medisiner, akoholholdige drikkevarer, matvarer og tekstiler. Omtrent alle varer som importeres til Ghana, uavhengig av verdi, er gjenstand for inspeksjon ved ankomst.

  Standarder

  Ghana er fullt medlem av ISO.
  Ghanas nasjonale standard organisasjon er Ghana Standards Authority (GSA).

  Immaterielle rettigheter
  Ghana er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer 
  Bestemmelser vedrørende merking av varer med opprinnelsesland eksisterer ikke idag. Men alle varer bør allikevel merkes slik at det ikke kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.

  Strenge krav til merking av blant annet navn på produkt, vekt, volum, innhold, produksjonsdato, "best før dato" etc. på matvareprodukter, drikke, farmasøytiske produkter og forbruksvarer.

  Merkingen bør være på engelsk.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Ghana
  10, Klotey Crescent
  North Labone  
  Accra, Ghana

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ghana var det første landet som ble selvstendig etter å ha vært koloni i sub-Sahara Afrika, og har i dag et stabilt demokrati. Landet er avhengig av sine oljereserver for å sikre en stabil økonomi, dekke energibehovet og betjene en høy utenlandsgjeld. Jordbruket står for den nest største andelen av landets økonomi. 

  Ghana har over flere år hatt et sterkt utdanningssystem og god infrastruktur. Dette har ført til en voksende middelklasse, og det forventes at Ghana når tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom.  

  Ghanas viktigste importvarer er maskiner, transportutstyr, olje og oljeprodukter, kjemikalier og næringsmidler som fisk og kveg. For norsk næringsliv er det muligheter innen utvikling og drift av energiproduksjon som vannkraft og olje og gass sektoren. Behovet for rehabilitering av vegnett og godstrafikk gir også muligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.