• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Faktura bør skrives ut i tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen må inneholde:
   - Fraktsats og fraktbeløp
   - Mål og vekt for hver kolli
   - Enhver form for fraktrabatt angis som et fradrag fra bruttofrakt
   - Erklæring om at forsikring ikke er tegnet av avsender
   - Enhver type rabatt gitt på forsendelsen

  Man behøver ikke ta med disse opplysningene i tollfakturaen så lenge leverandør vedlegger handelsfaktura eller pakkseddel med samme opplysninger.

  For varer som ikke faktureres CFR, og i de tilfeller hvor importøren betaler frakt og andre kostnader i Ghana, behøver ikke opplysningene om disse kostnadene spesifiseres av selger.

  Tollfaktura
  I tillegg skal dokumentet "Combined Certificate of Value and Invoice (C/V)" - (No. 166) følge alle forsendelser til Ghana. Tollfakturaen skal skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk, men skal ikke viseres eller legaliseres.

  Opprinnelsesbevis 
  Kreves normalt ikke. Dersom det etterspørres er Certificate of Origin et aktuelt dokument.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt, fjærkre, såvarer og alkoholholdige drikkevarer. Spesielle krav om at varene ikke inneholder hormoner eller visse fettstoffer gjelder for kjøtt- og fjærfeprodukter. Kontakt med importør om aktuelle krav god tid før forsendelse anbefales.

  Andre dokumenter
  Certificate of Conformity (CoC): Ghanaian G-CAP kreves ved innførsel for en rekke varer til Ghana. For mer informasjon om hvilke varer dette gjelder se hjemmesider til inspeksjonsselskapene SGS, Bureau Veritas eller Intertek.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Ghana
  10, Klotey Crescent
  North Labone  
  Accra, Ghana

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ghana var det første landet som ble selvstendig etter å ha vært koloni i sub-Sahara Afrika, og har i dag et stabilt demokrati. Landet er avhengig av sine oljereserver for å sikre en stabil økonomi, dekke energibehovet og betjene en høy utenlandsgjeld. Jordbruket står for den nest største andelen av landets økonomi. 

  Ghana har over flere år hatt et sterkt utdanningssystem og god infrastruktur. Dette har ført til en voksende middelklasse, og det forventes at Ghana når tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom.  

  Ghanas viktigste importvarer er maskiner, transportutstyr, olje og oljeprodukter, kjemikalier og næringsmidler som fisk og kveg. For norsk næringsliv er det muligheter innen utvikling og drift av energiproduksjon som vannkraft og olje og gass sektoren. Behovet for rehabilitering av vegnett og godstrafikk gir også muligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.