• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Alle bedrifter i Algerie må være registrert hos skattemyndighetene for å få en "Numéro d'identification fiscale" (NIF) i henhold til Algerisk lovgivning.

  Det femtensifrede nummeret må angis i tolldeklarasjonen og gjennom fraktdokumentasjonen for at tollformalitetene og lossingen av godset skal kunne gjennomføres. Sendinger der NIF-nummeret mangler kan risikere å stå fast i tollen, som igjen kan føre til ekstrakostnader.

  Fra og med 2. januar 2018 er det innført importforbud på nærmere 900 produkter til Algerie. Forøvrig må det søkes om importlisenser  for mer enn enn 70 produkter delt inn i to kategorier. Den første kategorien inkluderer sement og andre byggematerialer, samt visse typer kjøretøy. Den andre kategorien omfatter landbruksprodukter og næringsmidler. For å kunne importere varer på disse listene trenger man særskilt lisens som må søkes om hos Ministry of Commerce. Lisensen er kun gyldig i 6 måneder.

  Importen av varer som enten konkurrerer med lokal produksjon eller som er i kategorien luksusvarer er ikke lov å importere. Listen over produkter med restriksjoner tas opp til vurdering hver 6 måned.

  Avklar eventuelle spørsmål knyttet til produktkrav med kjøper før forsendelse. Merk at listen over produkter som berøres av importrestriksjonene, kan endres når som helst.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig hvis ikke kjøper krever visering av handelsfaktura.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på tyskromersk og islamsk lovgivning.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  Tilbud oppgis ikke sjelden i FOB eller CFR priser, selv om FCA og CPT ofte er mer hensiktsmessige leveringsbetingelser. Dette er også grunnet kravet om å bruke algeirsk forsikringsselskap. Av denne grunn er det svært problematisk for algeirsk kjøper å gå med på leveringsbetingelsene CIF og CIP. Se under Transportkrav.

  Tilbakeholdenhet med valg av D-betingelser tilrås, på grunn av nevnte forsikringskrav, omstendelig og delvis irregulær fortollingspraksis, samt mangelfullt utbygget innenlandsk transportnett.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Ambassade Royale de Norvège
  07, Chemin Doudou Mokhtar
  Benaknoun, Alger
  Algerie


  KONTAKT AMBASSADEN

  Algerie er Afrikas største land i utstrekning, men det er kun kyst og fjellområdene i nord hvor både befolkningen og den økonomiske aktiviteten er sentrert. Økonomisk vekst har de siste årene vært drevet av olje og gass som står for 94 % av eksportinntekter og 27 % av GDP. Synkende oljepriser har derfor preget algerisk økonomi. Likevel har Algerie 41 million mennesker som ønsker forbrukervarer, høy teknologi, medisinsk utstyr, nye energiløsninger, jordbruks- og næringsteknologi, samt byggematerialer.

  Algeries regjering har i perioden 2009-2016 innført flere lover og regler som har til hensikt å øke produksjon i landet og egen økonomi. Dette inkluderer blant annet husholdningsprodukter, medisiner, biler m.m. Lover og importregler endres raskt og ofte uten forvarsel, og det er derfor viktig å ha gode algeriske kontakter og holde seg oppdatert når man handler med Algerie.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.