• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Ved tilbud overfor statlige algirske kjøpere kreves en del tilleggsinformasjon om selgers firma vedlagt.

  Valutarestriksjoner
  Algerie innført fra og med 2. januar 2018 at et sertifikat for fri markedsføring må utstedes av myndigheter i eksportlandet og presentert til den algeriske banken. Sertifikatet må utstedes svært tidlig i prosessen, og hensikten er å allokere hard valuta til hver importtransaksjon. Fra høsten 2018 ble det klart at dokumentet ikke lenger er et krav fra de algeriske myndighetene. De regionale handelskamrene rundt i Norge har mulighet til å utstede dette sertifikatet.

  Tilgang til utenlandsk valuta kan oppnås dersom importøren er registrert i handelsregisteret. Importbetalinger kan bare gjøres gjennom en autorisert lokal bank, betaling foretas i utenlandsk valuta mot at importøren debiteres tilsvarende beløp i dinarer etter Bank of Algers offisielle valutakurs. En proforma faktura eller en kommersiell kontrakt må være tilstede for hver betaling. Importøren kan påkreves å sette alle eller en del av verdien av import transaksjonen i dinarer, avhengig av kredittrisiko for importør.

  Kredittinformasjon
  Generelt er det vanskelig å få tak i kredittinformasjon om algeriske bedrifter. Kontakt banker eller handelskamre for nærmere forretningsinformasjon.


  Åpen regning

  Åpen regning er generelt sett ikke tillatt, se under remburs. Kravet om remburs kan imidlertid fravikes for råvarer, hjelpemidler, reservedeler og nytt utstyr som fører til økt produktivitet, under forutsetning av at produktene svarer 100% til gjeldende produksjonskrav/-behov. Årlige ordrebeløp for denne typen varer må ikke overstige 4 millioner dinar.

  Dokumentinkasso
  Loi de Finance 2014 (omtalt under valutarestriksjoner) gjør det nå mulig for partene selv å velge mellom remburs eller dokumentinkasso, og dette gjelder for alle bransjer.

  Remburs
  Loi de Finance 2014 (omtalt under valutarestriksjoner) gjør det nå mulig for partene selv å velge mellom remburs eller dokumentinkasso, og dette gjelder for alle bransjer.

  Vi anbefaler likevel å kreve betaling gjennom remburs.

  Be gjerne om at rembursen skal være bekreftet. Algeriske remburser er ofte på fransk. Praksis er maks 59 dager, men vi vet at det forekommer tidsremburser opp til 120 dager.

  Det algeriske regelverket tillater ikke at kostnader for sertifiseringer og legaliseringer inkluderes i rembursbeløpet. DEt bør derfor tas hensyn til dette allerede ved prissettingen.

  Garantier
  O/D garantier er vanligst. Algirske banker har egne garantitekster som de ønsker å holde seg til. Garantier, selv tidsbegrensede, gjelder til de leveres tilbake. Forretningsbankene kan ha en tendens til å trenere betaling til eksportør ("extend or pay") under påberopelse av garantien.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Remburskrav, og banken skal godkjennes av Atradius.
  Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Kan avtales i salgskontrakten.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Algerie om iverksetting av privatrettslige dommer.

  Algerie har tiltrådt New-York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  Andre forhold
  Ved forretninger med Algerie, kontakt din bank eller kredittforsikringsselskap på et tidlig tidspunkt.
  Viktig å sjekke at din bank går god for kjøpers algeriske bank. Omstendelige bankprosedyrer. Ta kontakt tidlig med den algeriske banken hvorvidt eksportøren må fremskaffe en produktsertifikat.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Ambassade Royale de Norvège
  07, Chemin Doudou Mokhtar
  Benaknoun, Alger
  Algerie


  KONTAKT AMBASSADEN

  Algerie er Afrikas største land i utstrekning, men det er kun kyst og fjellområdene i nord hvor både befolkningen og den økonomiske aktiviteten er sentrert. Økonomisk vekst har de siste årene vært drevet av olje og gass som står for 94 % av eksportinntekter og 27 % av GDP. Synkende oljepriser har derfor preget algerisk økonomi. Likevel har Algerie 41 million mennesker som ønsker forbrukervarer, høy teknologi, medisinsk utstyr, nye energiløsninger, jordbruks- og næringsteknologi, samt byggematerialer.

  Algeries regjering har i perioden 2009-2016 innført flere lover og regler som har til hensikt å øke produksjon i landet og egen økonomi. Dette inkluderer blant annet husholdningsprodukter, medisiner, biler m.m. Lover og importregler endres raskt og ofte uten forvarsel, og det er derfor viktig å ha gode algeriske kontakter og holde seg oppdatert når man handler med Algerie.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.