• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre originaler på fransk eller arabisk.

  Foruten vanlige fakturaopplysninger er det viktig at:
   - Brutto- og nettovekt for alle kolli oppgis i fakturaen, eventuelt med henvisning til pakkliste
   - Varenes "Ex Works" -pris samt alle tilleggskostnader mellom EXW og FOB- verdien samt emballasjekostnadene må oppgis.
   - Opplysninger om transporten.
   - Dersom fakturaverdien overskrider 100 000 DZD må detaljer om involverte banker inkluderes.

  Fakturaerklæring
  Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "Nous certifions que les marchandises dénommes dans cette facture sont de fabrication et d´origine norvegiènne (eventuelt annet land) et que les prix indiqués ci-dessus s'accordent avec les prix courants sur le marché d' exportation".

  Norsk oversettelse:
  "Vi erklærer at varene nevnt i denne fakturaen er av norsk fabrikat og opprinnelse og at prisene oppgitt over er i overensstemmelse med gjeldende priser på eksportmarkedet"

  Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Ingen visering eller legalisering er nødvendig. Importør kan imidlertid ønske visering fra et handelskammer.

  Opprinnelsesbevis
  Certificate of Origin kreves.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og andre dyreprodukter, såvarer og antibiotika.

  Eget Halal-sertifikat kreves for kjøttvarer og kjøttprodukter som bevitner at slakting har foregått i samsvar med islamske regler.

  Andre dokumenter
  Bank of Algeria har utstedt notat nr. 16 / DGC / 2009 til alle kredittinstitusjoner der de ber om blant annet "Certificat of Quality" for alle leveranser til Algerie.for at leverandøren skulle bli betalt ved bruk av remburs. Derimot er det ikke lenger noen sammenheng mellom betalingsmetoder og sertifikatkrav.  Vær oppmerksom på at at "Free marketing/ Free Sales Certificate" ikke skal følge varene, men utstedes i god tid og sendes banken for godkjennelse av utbetaling. Det vil være ditt lokale handelskammer som vil kunne stemple og utstede dette sertifikatet på dine vegne. Setifikatet ligger vedlagt her.

  Produktene kan imidlertid fortsatt være ledsaget av sertifikater som bekrefter at produktene er i overensstemmelse med Algeriske krav, se lov 05-465. For å få utsted et samsvarssertifikat (Certificat of Conformity), vennligst kontakt noen av de autoriserte kontrollorganene, for eksempel Bureau Veritas, Intertek eller SGS. Normalt vil det bli gjennomført en inspeksjon av varene i avsendelseslandet. Det kan også kreves fytosanitære sertifikater for matvarer.

  Importøren bør kunne bidra til å undersøke behovet for disse dokumentene.

  Følgende prosedyrer gjelder ved anvendelse av Certificate of Conformity:

  1. Det skal utfylles en "Request for Certification" (RFC)
  2. Det skal utfylles en "Declaration of Conformity" (DoC), som kopieres over på eksportørens eget brevpapir og underskrives
  3. Relevante dokumenter, analyse og testsertifikater sendes til SGS

  Certificate of Free Sale kreves for medisinske produkter.

  Helseattester utstedt av Helse- og plantevernstyret i Sverige er påkrevd. ved levering av levende dyr, kjøtt og kjøttprodukter og levende planter.

  Andre sertifikater, etc., se EU-prosedyrer og formaliteter.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Ambassade Royale de Norvège
  07, Chemin Doudou Mokhtar
  Benaknoun, Alger
  Algerie


  KONTAKT AMBASSADEN

  Algerie er Afrikas største land i utstrekning, men det er kun kyst og fjellområdene i nord hvor både befolkningen og den økonomiske aktiviteten er sentrert. Økonomisk vekst har de siste årene vært drevet av olje og gass som står for 94 % av eksportinntekter og 27 % av GDP. Synkende oljepriser har derfor preget algerisk økonomi. Likevel har Algerie 41 million mennesker som ønsker forbrukervarer, høy teknologi, medisinsk utstyr, nye energiløsninger, jordbruks- og næringsteknologi, samt byggematerialer.

  Algeries regjering har i perioden 2009-2016 innført flere lover og regler som har til hensikt å øke produksjon i landet og egen økonomi. Dette inkluderer blant annet husholdningsprodukter, medisiner, biler m.m. Lover og importregler endres raskt og ofte uten forvarsel, og det er derfor viktig å ha gode algeriske kontakter og holde seg oppdatert når man handler med Algerie.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.