• EN
 • Logg inn
 • Transport og tollforhold

  Algeries Tollvesen

  Varetransport via den tidligere kolonimakten Frankrike til Algerie kan ofte være hensiktsmessig.

  Ikke alle havner er utstyrt for å håndtere containere. Veier og jernbaner er konsentrert i nord, langs Middelhavs-kysten hvor mer enn 90 prosent av befolkningen bor. Svært varierende veistandard. Risikoen knyttet til innlandstransport i Algerie vurderes generelt som høy.

  Tollflyplasser
  Annaba, Algier, Constantine, Ghardala, Hassi Messaoud, Tamanrasset, Tlemcen.

  Importhavner
  Algier, Annaba, Constantine, Arzew, Bejaia, Djendjen, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Tenes, Ghazaouet.

  Transportforsikring
  I utgangspunktet ingen restriksjoner, men vanlig at transportforsikring foretas i Algerie hos "Compagnie Algérienne d'Assurances et de Reassurances" (CAAR) eller hos "Societé Algérienne d'Assurances" (S.A.A). Se også Leveringsbetingelser, under Betalingsforhold.

  Frisoner
  Bellara. Utenlandske leverandører har anledning til å etablere tollagre for varer som skal omsettes i Algerie.

  Frihandelsområder
  Algerie er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge.

  Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til hhv. EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Algerie er med i Den Arabiske Liga og har en frihandelsavtale med EU.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke er tollklarert innen 21 dager etter ankomst, blir normalt overført til tollager hvor de maksimalt kan lagres i 4 måneder i noen tilfeller også bare 2 måneder.

  Vareeier står for lagerkostnadene.
  Varer som ikke tollklareres innen dette tidsrom kan selges på offentlig auksjon.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet, men varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Ambassade Royale de Norvège
  07, Chemin Doudou Mokhtar
  Benaknoun, Alger
  Algerie


  KONTAKT AMBASSADEN

  Algerie er Afrikas største land i utstrekning, men det er kun kyst og fjellområdene i nord hvor både befolkningen og den økonomiske aktiviteten er sentrert. Økonomisk vekst har de siste årene vært drevet av olje og gass som står for 94 % av eksportinntekter og 27 % av GDP. Synkende oljepriser har derfor preget algerisk økonomi. Likevel har Algerie 41 million mennesker som ønsker forbrukervarer, høy teknologi, medisinsk utstyr, nye energiløsninger, jordbruks- og næringsteknologi, samt byggematerialer.

  Algeries regjering har i perioden 2009-2016 innført flere lover og regler som har til hensikt å øke produksjon i landet og egen økonomi. Dette inkluderer blant annet husholdningsprodukter, medisiner, biler m.m. Lover og importregler endres raskt og ofte uten forvarsel, og det er derfor viktig å ha gode algeriske kontakter og holde seg oppdatert når man handler med Algerie.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.