• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Alle importører må ha en "Import Card". Egypt har innført et Risikomanagementsystem hvor alle importerte varer kontrolleres ulikt i forhold til beskaffenhet, opprinnelsesland og mottaker.

  Forbud mot innførsel av visse farlige kjemikalier. Krav om innførselslisens for en del næringsmidler, elektroniske produkter og medisinsk utstyr. Egne krav knyttet til innførsel av en rekke brukte varer. Alle varer blir kategorisert basert på opprinnelse og risikogruppe. Når dette er vurdert blir det gjort stikkprøver eller mer grundig undersøkelser.

  For en rekke produkter kreves det at produsenten av produktet er registrert i et inspeksjonsregistert.

  De fleste varer kan likevel innføres uten innførselslisens.

  Import av en rekke varer må ledsages av et konformitetssertifikat, godkjent av GOEIC.

  Legalisering og visering
  Fakturaen, opprinnelsessertifikatet og eventuelle andre dokumenter som skal utferdiges må legaliseres av konsulatavdelingen ved Egypts ambassade (unntak for opprinnelsesprodukter fra EFTA, EU, de arabiske statene eller COMESA.)
  Hvert av dokumentene som skal legaliseres, leveres til konsulatavdelingen i en original og en kopi. Der er registrert at dokumentene også må signeres av opprinnelseslandet dersom dette ikke er det samme som eksportlandet.

  Samtlige originaler må på forhånd være visert av norsk handelskammer (på kopiene holder det med stempel fra handelskammeret). Sammen med dokumentene som leveres inn for legalisering bør det følge med et skriv rettet til konsulatavdelingen med anmodning om legalisering.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.
  Kontakt med inspeksjonsselskapet SGS Norge kan være aktuelt i forbindelse med produktkrav.

  Clean report of findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på angloamerikansk rett og islamsk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  Salg på F-(FCA, FOB) eller C-betingelser (CIP, CIF) er ikke uvanlig til Egypt.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold tilrås en viss tilbakeholdenhet med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et bevislig fungerende nettverk for innfortolling og innenlandstransport.

  /
  Pixabay

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  8 El Gezirah Street
  Zamalek; ET-Cairo
  Egypt


  KONTAKT AMBASSADEN

  Egypt har utviklet seg til et attraktivt marked for norsk næringsliv. Dette henger sammen med nye gassforekomster i Middelhavet, en sentral plassering i regionen og et voksende lokalt marked med 97 millioner innbyggere.

  Energisektoren byr på flere muligheter innen olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vindkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er store behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er shipping, logistikk, fiskeoppdrett og landbruk.

  Egypt rangerer som nr. 128 av 190 på Verdensbankens Ease of Doing Business Index. Utfordringer relateres til bl.a. byråkrati, skatt, valuta og tvisteløsningsmekanismer.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.