• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  På grunn av høy inflasjon, devaluering og flytende valutakurs, introduserte den egyptiske regjeringen tidligere restriksjoner i form av terskler for overføringer til utlandet. Som en del av låneavtalen mellom den egyptiske regjeringen og IMF har disse restriksjonene blitt løftet av den egyptiske sentralbanken i juni 2017.

  Et spesialdokument utstedt av den ansvarlige egyptiske banken er imidlertid fortsatt pålagt å finansiere import på minst USD 5000 eller tilsvarende i en annen valuta. Dette dokumentet kalles ofte "Form 4", hele navnet er Request for Finance Import in Foreign Currencies.

  Kredittinformasjon
  Informasjon om statlige bedrifter kan innhentes fra "National Information Centre", som hører inn under Økonomidepartementet. Alle private aksjeselskaper notert på fondsbørsen er forpliktet til å innrapportere resultat/balanseregnskap til "The Stock Exchange Department" i Økonomidepartementet. Egypts handelskammer publiserer en oversikt over konkurser.

  Åpen regning
  Kan per 2017 ikke benyttes, på grunn av restriksjonene innført av Central Bank of Egypt. Forekommer sjelden. Kassarabatter anvendes sjelden, men praksis varierer. Rundt to av tre fordringer betales 30 dager eller mer etter fakturadato. Forsinkelser i pengeoverføringer og sentralbankens rangering av hvilke varer (se under valutarestriksjoner) som prioriteres anbefales ikke åpen regning for en rekke varer og tjenester.

  Dokumentinkasso
  Kan foreløpig benyttes, men anbefales ikke. Dersom remburs er utelukket bør dokumentinkassoen kombineres med en garanti fra GIEK. Husk at dokumentene må sendes direkte mellom selger og kjøpers bank.

  Remburs
  Anbefales pga. blant annet valutamangel hos den egyptiske sentralbanken.

  I følge Egypts sentralbank må remburser være 100 prosent dekket, med unntak av:
  - Varer som skal brukes i industrien i Egypt eller for varer som tilføres merverdi i Egypt. Da er det opp til den egyptiske banken å bestemme hvor stor del av beløpet som må være dekket av importøren.
  - Følgende varer er unntatt dekningskravet på 100 prosent, selv om de ikke tilføres noen merverdi i Egypt: Medisiner og medisinskutstyr, melkeprodukter til barn, reservedeler til maskiner og IT produkter.

  Egyptisk bank bør velges i samråd med norsk bank. Be om bekreftet remburs. Noen eksportører erfarer at der er vanskelig å få åpnet remburs. Et alternativ kan da være dokumentinkasso i kombinasjon med en garanti fra GIEK.

  Garantier
  O/D-garanti er vanlig. Ved leveranse til statlige kjøpere kan en anbudsgaranti på 2% og en fullførelsesgaranti (Performance Bond/Guarantee) på 5% bli avkrevet.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Vurderes fra sak til sak.
  Ateradius: Remburskrav, og banken skal godkjennes av Atradius.
  Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring: Vurderes fra sak til sak.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Hvis morarente forekommer ligger den normalt på sentralbankens utlånsrente (LIBOR) + 2%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Innledningsvis anbefales personlig kontakt med kjøperen. Etter skriftlige påminnelser oversendes en spesiell kunngjøring via retten med krav om betaling innen 10 eller 15 dager. Deretter rettslige tiltak.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold innrømmes inntil full betaling har funnet sted.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Egypt om iverksetting av privatrettslige dommer.
  Egypt har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Fem år fra forfallsdag.

  /
  Pixabay

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  8 El Gezirah Street
  Zamalek; ET-Cairo
  Egypt


  KONTAKT AMBASSADEN

  Egypt har utviklet seg til et attraktivt marked for norsk næringsliv. Dette henger sammen med nye gassforekomster i Middelhavet, en sentral plassering i regionen og et voksende lokalt marked med 97 millioner innbyggere.

  Energisektoren byr på flere muligheter innen olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vindkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er store behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er shipping, logistikk, fiskeoppdrett og landbruk.

  Egypt rangerer som nr. 128 av 190 på Verdensbankens Ease of Doing Business Index. Utfordringer relateres til bl.a. byråkrati, skatt, valuta og tvisteløsningsmekanismer.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.