• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  For en rekke produkter kreves det at produsenten er registrert i et inspeksjonsregister. Dette gjelder blant annet en rekke matvarer, kosmetikk, kjøkkenutstyr, badeartikler, hvitevarer, møbler, sykler og motorsykler, belysning, klokker, leker, klær og sko. Det stilles registreringskrav til den som eier produksjonsfasilitetene eller den som er rettslig innehaver av et registrert varemerke.

  Det finnes egne egyptiske standarder for fastsettelse av ulike produkters varighet (bl.a. flere typer matvarer). Det stilles også krav til at varen skal ha minst 50% igjen av total varighet ved eksport for mange produktkategorier. Man må da ta hensyn til at toll- og importprosedyrer i Egypt tar minst to uker. Matvarer skal i utgangspunktet eksporteres direkte fra opprinnelseslandet.

  Standarder
  Egne nasjonale standarder og kontrollkrav for næringsmidler, klær, tekstiler og verkstedprodukter.

  Egypt er fullt medlem av ISO.
  Egypts til nasjonale standard organisasjon er Egyptian Organization for Standardization and Qualit (EOS).

  I tillegg er det tre andre offisielle organer som bidrar i utvikling og gjennomføringen av standarder: General Authority of Export and Import Control (GOEIC), Egyptian Organization for Standards and Quality Control (EOS og The National Institute for Standards (NIS). GOEIC er ansvarlig for å teste importerte produkter for å sikre at de møter nasjonale standarder.

  Omtrent 15% av de nasjonale standardene i Egypt er påbudt å følge (særlig innenfor helse, offentlig sikkerhet og forbrukerbeskyttelse), og ifølge EOS baserer 80% av de påbudte standardene seg på internasjonale standarder. I de tilfellene det ikke foreligger en egyptisk standard, kan man velge mellom 7 ulike internasjonale standardiseringssystemer (bl.a. ISO- og EU- standarder).

  I de tilfellene en vare blir importert til Egypt for første gang, kan man risikere at tollmyndighetene vil kreve at det fremlegges en skriftlig redegjørelse eller standard som viser at produktet kvalifiserer til import i Egypt. Om dette ikke kan fremlegges, vil de forsøke å plassere en vare i en eksisterende standard og kreve samsvar etter denne.

  Immaterielle rettigheter
  Egypt er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer 
  Alle ferdigpakkede varer som skal distribueres og selges i Egypt må ha merking på arabisk, og skal angi opprinnelsesland, produsentens navn og en beskrivelse av produktet. Det stilles ytterligere og detaljerte krav til merking av matvarer, legemidler og tekstiler.

  Utstyr, verktøy og maskiner som krever en form for bruksanvisning skal ha en medfølgende manual på Arabisk, og det stilles krav til hva som skal angis av informasjon. Dersom det oppgis data på verktøyet, må dette være identisk med data på forpakning.

  Andre produkt og dokumentkrav
  En del skadelige stoffer, bl.a. kjemikalier og farmasøytiske produkter, kan bare importeres av autoriserte selskaper.

  For en lang rekke produkter som bl.a. kroppspleieprodukter, tekstiler, matvarer, leketøy, husholdningsprodukter, utstyr til kjøkken og bad, møbler, sykler og motorsykler må importør registrere seg, og varene skal inspiseres av GOEIC. En generell Decleration of Conformity skal fremlegges.

  For mange av disse produktene er det mulig å utføre inspeksjon/kontroll av om produktet samsvarer med egyptisk eller internasjonal standard i avsenderlandet. Dette kan være tidsbesparende. Kontroll kan også utføres ved ankomst i Egypt. Forhåndskontroll av varene kan utføres av f.eks. SGS Norge, DNV Veritas eller Intertek International Lts.

  Medisinsk utstyr og medisiner/farmasøytiske produkter skal merkes og registreres. Health Certificate kan kreves ved innførsel.

  Produkter utsatt for rust og korrosjon skal males med en spesiell beskyttende maling, og merkes etter egyptiske merkingsbestemmelser.

  Det stilles komplekse krav ved import av matvarer, og Sanitær- og fytosanitære (SPS) krav og kvalitetsstandarder og tiltak er ikke i samsvar med WTOs krav, noe som kan påvirke import av enkelte matvarer.

  Det stilles også egne krav til forpakning i forbindelse med transport, og transportemballasje skal merkes med all påkrevet informasjon før produktet ankommer landet. Det er ikke tillatt å påføre ferdige etiketter etter at produktet er importert til Egypt.

  /
  Pixabay

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  8 El Gezirah Street
  Zamalek; ET-Cairo
  Egypt


  KONTAKT AMBASSADEN

  Egypt har utviklet seg til et attraktivt marked for norsk næringsliv. Dette henger sammen med nye gassforekomster i Middelhavet, en sentral plassering i regionen og et voksende lokalt marked med 97 millioner innbyggere.

  Energisektoren byr på flere muligheter innen olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vindkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er store behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er shipping, logistikk, fiskeoppdrett og landbruk.

  Egypt rangerer som nr. 128 av 190 på Verdensbankens Ease of Doing Business Index. Utfordringer relateres til bl.a. byråkrati, skatt, valuta og tvisteløsningsmekanismer.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.