• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Egypts Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - egyptisk havn er 15-20 dager.

  Relativt høye transitt- og håndteringsavgifter i Alexandria sammenliknet med andre Middelhavs-havner.
  Suez-kanalen og Nilen er viktige transportårer. Veinett av svært varierende standard, særlig utenom aksen Alexandria, Kairo og Ismalia. Jernbanenett er under oppbygging.

  Transportforsikring
  Forsikringssertifikat er påkrevet, kontakt ditt forsikringsselskap.

  Tollflyplasser
  Kairo og Alexandria

  Importhavner
  Alexandria, Damietta, Port Said, Suez, Ayn Sukhnah, El Dekheila og Sidir Kurayr.

  Frisoner
  Alexandria, Suez, Keft, Damitta, Ismailia, Nasr City, Port Said, Media Production City i Kairo og Shebin el Kom

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt er assymetrisk som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ned frem til 2020 ved innførsel til Egypt.

  Fisk og fiskeprodukter oppnår redusert toll innenfor årlige kvoter ved innførsel til Egypt og på sikt skal denne ordningen avvikles slik at det blir mulig å oppnå full tollfrihet. For bearbeidede landbruksprodukter skal Egypt tilstå norske varer tilsvarende tollbehandling som tilsvarende produkter fra EU oppnår. Handel med ubearbeidede landbruksvarer er omfattet av en bilateral landbruksoverenskomst mellom Norge og Egypt.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varsertifikat EUR.1, et varesertifikat EUR-MED, en fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

  Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

  EU har inngått en frihandelsavtale med Egypt.

  Fortolling og lagring
  Importørene må tollklarere varene innen åtte dager etter ankomst for å unngå høye lagringskostnader. Varer som ikke er fortollet i tide kan legges på tollager eller "authorized warehouse". Lagringstid varierer mellom 6 måneder men kan i noen tilfeller forlenges med 3 måneder. Avhengig av transportform og lagringssted. Varer som ikke er avhentet innen lagringstidens slutt selges på offentlig auksjon.

  Det finnes ulike systemer for midlertidig innførsel av varer til messer, yrkesutstyr og produkter til bearbeiding.

  Innfortollingsrutinene i Egypt oppleves som relativt omstendelige av mange eksportører.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum eller ved å stille sikkerhet tilsvarende toll og andre importavgifter.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /
  Pixabay

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  8 El Gezirah Street
  Zamalek; ET-Cairo
  Egypt


  KONTAKT AMBASSADEN

  Egypt har utviklet seg til et attraktivt marked for norsk næringsliv. Dette henger sammen med nye gassforekomster i Middelhavet, en sentral plassering i regionen og et voksende lokalt marked med 97 millioner innbyggere.

  Energisektoren byr på flere muligheter innen olje/gass og fornybar energi. Solcelleteknologi og vindkraft kan være spesielt relevant for Norge, mens det innen olje og gass er store behov for teknologi, tjenester og ekspertise langs hele verdikjeden.

  Andre bransjer av interesse er shipping, logistikk, fiskeoppdrett og landbruk.

  Egypt rangerer som nr. 128 av 190 på Verdensbankens Ease of Doing Business Index. Utfordringer relateres til bl.a. byråkrati, skatt, valuta og tvisteløsningsmekanismer.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.