• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Angolas Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - Luanda er ca. 25 dager.

  Kun rundt 1/4 av veinettet er asfaltert. Delvis uframkommelige veier i regntiden. Indre vannveien av betydning. Jernbanenettet er under oppbygging etter borgerkrigen.
  Risikoen knyttet til innlandstransport i Angola vurderes generelt som betydelig.
  Meget viktig å benytte en transportør med etablert nettverk og kontakter.

  Transportforsikring
  Må vanligvis tegnes i Angola (nasjonalt forsikringsselskap, ENSA). Ingen spesiell formular kreves. I kopi.

  Tollflyplasser
  Luanda, Lubango, Cabinda, Namibe og Benguela

  Importhavner
  Benguela, Cabinda-Provinz, Lobito, Luanda, Namibe, Nzeto, Porto Alexandre, Porto Amboim

  Frisoner
  Ingen.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Angola er medlem av COMESA.

  Fortolling og lagring
  Egen lasteliste kreves blant annet for innfortolling. Vær oppmerksom på særskilte regler. Varer som ikke blir tollklarert øyeblikkelig, blir overført til tollpakkhus hvor de kan lagres i inntil 60 dager. Etter denne perioden kan de bli solgt på auksjon.

  Varer kan innføres for midlertidig bruk. Depositum kreves. Varene må reeksporteres innen 6 måneder. Forhåndsinspeksjon av varene for midlertidig innfortolling kan bli påkrevd.

  Innfortollingstid over flere uker er ikke uvanlig.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen 12 måneder.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Rua Garcia Neto nº 9, Miramar

  Postadresse:
  C.P. 3835
  Luanda, Angola

  KONTAKT AMBASSADEN

  Angola er i dag Norges viktigste økonomiske partner i Afrika. For landet er norsk offshoreindustri innenfor dypvannsteknologi og shipping ettertraktet. Samtidig er Angola det største markedet for norsk klippfisk i Afrika og mulighetene for økt eksport av klippfisk og annen norsk sjømat anses som betydelige.

  Det er først og fremst petroleumssektoren som er relevant for Norge. Det er et stort behov for teknologi, tjenester og ekspertise innenfor hele verdikjeden. En interessant og ettertraktet nisje innen sektoren er miljøteknologi som gir muligheter innen fornybar energi, herunder vannkraft. 

  Det foreligger enkelte importrestriksjoner, og det anbefales å lese mer under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.