• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må inneholde varens HS-nummer.

  Ved CIF-leveranser bør internasjonalt frakt- og forsikringsbeløp spesifiseres for å lette beregningen av varenes FOB-verdi, se Tollforhold.

  Kjøpers momsregistreringsnummer skal angis i fakturaen.
  Krav til ekstra varespesifikasjoner ved innførsel av maskiner.
  Det kreves ekstra kopi av handelsfaktura for tekstilvarer. Her angis i prosent sammensetningen av enkelte materialer.

  Fakturaen må undertegnes av eksportøren.

  Fakturaerklæring

  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Sør-Afrika og tilfredstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
  Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring.

  Et spesielt opprinnelsesbevis, DA 59 - "Declaration of Origin for the Export of Goods to the Republic of South Africa" kan bli krevet blant annet ved innførsel av varer som får preferansetollbehandling og i forbindelse med antidumpingtoll.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, frø, frukt og grønnsaker. Mer informasjon om sunnhetssertifikat på sidene til Department of Agriculture.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Sør-Afrika er tredje største og mest moderne markedet i Afrika. Landet er svært rik på naturressurser, har god infrastruktur, en velutviklet markedsøkonomi med voksende middelklasse og en lang samarbeidserfaring med norsk næringsliv. Med sin lange kystlinje ligger landet sentralt i forhold til den raskt voksende utviklingen på både vest- og østkysten, og er en viktig inngangsport til andre land i Afrika syd for Sahara.

  Det er store muligheter for norske bedrifter innen maritim akvakultur, fintech og energisektorene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.