• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Den colombianske peson er konvertibel for løpende transaksjoner på vare og tjenestehandel. Valutaen er dog ikke fullt konvertibel.
  Colombianske pesos må benyttes for alle lokale betalinger dersom ikke foretaket har en spesiell valutatillstand (hydrocarbons companies).
  Alle utenlandske valutaer med verdi på over 10.000USD må meldes fra til det Colombianske tollvesenet. De fleste transaksjoner blir gjennomført i USD.

  Hvis annen valuta brukes på fakturaen må også USD valutaen fremgå.

  Kredittinformasjon
  Tillgangen på finansielI informasjon på private kjøpere er god, og den er tilgjengelig ved det lokale handelskammeret der foretaket er registrert.
  Børsnoterte foretak må begynne med IFRS (International Financial Reporting Standards) fra 2015. Andre SMB foretak må følge IFRS fra 2016.

  Åpen regning
  Forekommer. Anbefales ikke til itross for når foretakene har stor tillit til hverandre. Det anbefales å være svært forsiktig i handel med offentlig sektor. Colombianske myndigheter tar ikke ansvar dersom et offentlig foretak går konkurs.

  Kredittid på 30-90 dager vanlig. Forsinkelser i valutaoverføringer på ca en måned er rapportert.

  Dokumentinkasso
  Forekommer. Vanlig kredittid 60-180 dager.

  Remburs
  Anbefales. Be om bekreftet remburs. Norske banker kan bekrefte tidsremburser eller refinansierer bank-til-bank remburser. Mer informasjon kan fåes hos den colombianske sentralbanken (Banco de la Republica de Colombia).

  Garantier
  Bank til bank standby remburser. Alle utenlandske banker må være registrert hos den colombianske sentralbanken for å utstede garantier til den colombianske begunstigede.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  AteradiusÅpent.
  Euler HermesÅpent.
  Trygg forsikringPå forespørsel.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Den høyeste tillatte morarenten er 50% over sentralbankens "Interés Bancario Corriente" styringsrente, som fastsettes hvert kvartal. Med andre ord; dersom styringsrenten er 10%, så er den høyeste tillatte morarenten 15%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  I Colombia er inkassoprosedyrer lovregulert. Påminnelser og personlige kontakter anbefales.
  Et selskap kan saksøke debitor og gå gjennom en rettslig prosess. Det er tidsfrister for at stveningen skal være gyldig

  Det er også egne spesielle inkassoforetak som kan stevne skyldneren.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold må være skriftlig og på spansk. For beskyttelse overfor tredjemann må kravet registreres hos Notarius Publicus.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Colombia om iverksetting av privatrettslige dommer.
  Colombia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Foreldelsesfristen er 5 år.

  Andre forhold
  Colombia er tradisjonelt et meget byråkratisk land.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega en Bogotá
  OXO CENTER
  Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
  Bogotá

  KONTAKT AMBASSADEN

  Colombia er den fjerde største økonomien i Latin-Amerika etter Brasil, Mexico og Argentina, og er med sine 49 millioner innbyggere det tredje største landet i regionen. Etter slutten på borgerkrigen har Colombias utenrikshandel økt drastisk. De siste fredsprosessene har ført til at landet har klart å bygge opp en mer stabil økonomi og politiske forhold. 

  Med kystlinje mot både Stillehavet og Det karibiske hav, er Colombia en naturlig hub nord i Sør-Amerika. Viktige importvarer er maskiner, transportutstyr og kjemikalier. 

  Colombia har hatt en voksende økonomi siden 1990-tallet, og klarte seg godt gjennom finanskrisen i 2008. Økonomien i Colombia har vært basert på jordbruk og olje- og gassutvinning. For norsk næringsliv er det mange muligheter da Norge har frihandelsavtale med Colombia, og landet har store naturressurser som inkluderer olje og gass, edle metaller og variert landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.