• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Det er spesielle krav til visse produkter, først og fremst matvareprodukter. Hyppige endringer av produktkrav er ikke uvanlig. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

  For noen varer, blant annet teknisk utstyr, leker og belysning, kreves det Certificates of Conformity.

  Standarder
  Colombia er fullt medlem av ISO.
  Colombias nasjonale standard organisasjon er L'Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

  Immaterielle rettigheter
  Colombia er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Varene må merkes med navn på produkt/innehold, produksjonsdato, opprinnelsesland og eventuelt forfallsdato. For øvrig gjelder spesielle krav til næringsmidler, farmasøytiske produkter, insektmidler og tekstiler.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega en Bogotá
  OXO CENTER
  Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
  Bogotá

  KONTAKT AMBASSADEN

  Colombia er den fjerde største økonomien i Latin-Amerika etter Brasil, Mexico og Argentina, og er med sine 49 millioner innbyggere det tredje største landet i regionen. Etter slutten på borgerkrigen har Colombias utenrikshandel økt drastisk. De siste fredsprosessene har ført til at landet har klart å bygge opp en mer stabil økonomi og politiske forhold. 

  Med kystlinje mot både Stillehavet og Det karibiske hav, er Colombia en naturlig hub nord i Sør-Amerika. Viktige importvarer er maskiner, transportutstyr og kjemikalier. 

  Colombia har hatt en voksende økonomi siden 1990-tallet, og klarte seg godt gjennom finanskrisen i 2008. Økonomien i Colombia har vært basert på jordbruk og olje- og gassutvinning. For norsk næringsliv er det mange muligheter da Norge har frihandelsavtale med Colombia, og landet har store naturressurser som inkluderer olje og gass, edle metaller og variert landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.