• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Utstedes i tre eksemplarer på spansk.
  Fakturaen skal inneholde opplysninger om importregistreringsbevisets nummer, dato og forfallsdag. I tillegg skal FOB-verdien i oppgjørsvalutaen angis. Dersom oppgjørsvalutaen ikke er i USD, skal FOB-verdien likevel angis i USD i tillegg.

  Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "Certificamos bajo juramento que los precios de esta factura son los que cargamos al cliente y que la mercancía que ella se refiere es originaria de ... . En fé de lo expuesto, firmamos la presente declaración en ... ."

  Oversettelse:
  Vi forsikrer under ed at prisene i denne fakturaen er de samme som vi debiterer kjøperen. Vi forsikrer likeledes at den varen fakturaen gjelder er av norsk opprinnelse. Til bekreftelse av ovennevnte undertegner vi denne erklæringen i..................(sted) den ..........(dag) .................(måned)..............20..

  Underskrift påført ved faksimilie er ikke tillatt.

  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Colombia og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Colombia avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører. Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1.

  Opprinnelsesbevis 
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring.

  Opprinnelsesbevis (ikke-preferensiell) kreves normalt ikke, med mindre varene kommer fra land hvor importøren kan kreve tollpreferanser, se under Toll og avgifter. Ved evt. forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og frukt.
  For matvarer og spiritousa kreves sunnhetssertifikat på at det ikke er anvendt sunnhetsfarlige farvestoffer, antiseptiske midler eller essenser i varene.

  Andre dokumenter
  Technical Regulation Certificate kan kreves for enkelte varer.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega en Bogotá
  OXO CENTER
  Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
  Bogotá

  KONTAKT AMBASSADEN

  Colombia er den fjerde største økonomien i Latin-Amerika etter Brasil, Mexico og Argentina, og er med sine 49 millioner innbyggere det tredje største landet i regionen. Etter slutten på borgerkrigen har Colombias utenrikshandel økt drastisk. De siste fredsprosessene har ført til at landet har klart å bygge opp en mer stabil økonomi og politiske forhold. 

  Med kystlinje mot både Stillehavet og Det karibiske hav, er Colombia en naturlig hub nord i Sør-Amerika. Viktige importvarer er maskiner, transportutstyr og kjemikalier. 

  Colombia har hatt en voksende økonomi siden 1990-tallet, og klarte seg godt gjennom finanskrisen i 2008. Økonomien i Colombia har vært basert på jordbruk og olje- og gassutvinning. For norsk næringsliv er det mange muligheter da Norge har frihandelsavtale med Colombia, og landet har store naturressurser som inkluderer olje og gass, edle metaller og variert landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.