• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Colombias Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - colombiansk hovedhavn er 25-30 dager.

  En viss fare for sjørøveri, særlig ved trafikken på Stillehavskysten.

  En rekke flyplasser og brukbare veiforbindelser mellom de største byene. Jernbanenettet er dårlig utbygget. Elven Magdalena viktig godstransportåre, men redusert framkommelighet i tørketiden.

  Både på grunn av geografiske forhold og indre uro kan deler av innlandet utenom de største byene være vanskelig tilgjengelig. Risikoen knyttet til innlandstransport i Colombia vurderes generelt som høy.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Barranquilla, Bogota, Cali, Cartagena, Cúcuta,Medellin, San Andres Island, Cartago og Bucaramanga.

  Importhavner
  På den karibiske siden; Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha og Turbo. På Stillhavssiden; Buenaventura og Tumaco.

  Frisoner
  Finnes i Barranquilla, Bogotá, Bucamaranga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cucuta, Palmaseca, Medellin, Triangulo de Cafe, Rio Negro og Santa Marta. For leveranser hit kreves ikke importlisens eller importregistrering.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Preferansetoll for visse varer med opprinnelse i medlemslandene av LAIA, og CARICOM.

  Fortolling og lagring
  For vareforsendelser over 1.000 USD, må fortolling foretas av en tollagent. Alle varer må legges frem for tollmyndighetene umiddelbart etter ankomst. For varer med høyere verdi enn 5000USD behøves også en tollverdierklæring (Declaracion Andina de Valor en Anduana). Varer som ikke fortolles innen 24 timer ved ankomst, kan legges inn på offentlige lager inntil 60 dager.

  Varer som ikke skal fortolles på ordinær måte kan legges inn på tollager, fortolles inn midlertidig eller fortolles for bearbeiding og senere gjenutførsel.

  Varer som ikke blir tollbehandlet på en av de ovennevnte prosedyrene, legges inn på offentlige eller private tollager. Der kan varene lagres inntil 2 måneder.

  Ufortollet gods kan ikke returneres før alle importavgifter og lagergebyrer er betalt.

  Vareprøver
  Som regel stilles det ved innførsel av prøver og reklamemateriell samme krav om importtoll og dokumenter som ved vanlige kommersielle forsendelser. Dette gjelder også om prøvene tas med av reisende.

  Likevel finnes ordninger for at prøver med kommersiell verdi kan innføres tollfritt midlertidig forutsatt at det stilles depositum og en garanti for at prøvene vil bli gjenutført innen seks måneder. Prøver som innføres på disse vilkårene må ikke pakkes sammen med øvrige prøver.

  Prøver som er behandlet slik at de ikke er salgbare eller som ikke har kommersiell verdi kan innføres tollfritt.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega en Bogotá
  OXO CENTER
  Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
  Bogotá

  KONTAKT AMBASSADEN

  Colombia er den fjerde største økonomien i Latin-Amerika etter Brasil, Mexico og Argentina, og er med sine 49 millioner innbyggere det tredje største landet i regionen. Etter slutten på borgerkrigen har Colombias utenrikshandel økt drastisk. De siste fredsprosessene har ført til at landet har klart å bygge opp en mer stabil økonomi og politiske forhold. 

  Med kystlinje mot både Stillehavet og Det karibiske hav, er Colombia en naturlig hub nord i Sør-Amerika. Viktige importvarer er maskiner, transportutstyr og kjemikalier. 

  Colombia har hatt en voksende økonomi siden 1990-tallet, og klarte seg godt gjennom finanskrisen i 2008. Økonomien i Colombia har vært basert på jordbruk og olje- og gassutvinning. For norsk næringsliv er det mange muligheter da Norge har frihandelsavtale med Colombia, og landet har store naturressurser som inkluderer olje og gass, edle metaller og variert landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.