• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Panamas Tollvesen

  Transporttid containerskip Oslo-Panama er 20-25 dager.

  Den 82 kilometer lange Panama-kanalen er en viktig ferdselsåre, både internasjonalt og nasjonalt. Ikke ubetydelige transittkostnader. Også øvrig vannveinett er av betydning.

  Forholdsvis velutbygget veinett. Jernbanenett fra Panama City til Colón.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Panama-City

  Importhavner
  Colón på Atlanterhavs-kysten er største containerhavn i Panama.

  Andre havner er blant annet Balboa, Puerta Armuelles, Bocas del Toro og Cristobal.

  Frisoner
  Còlon Mariritme Investor, Hewlett Packard Global Services Panama, Eurofusion, Rail Road Export Processing Zone, Albrook, Panexport, Isla Margatita, Davis og Corosal.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til hhv. EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Fortolling og lagring
  Varer må fortolles umiddelbart etter ankomst.

  For uavhentede varer påløper lagergebyr etter fem dager fra skipets avreise etter lossing og etter tre dager for flytransport. Varer som ikke er tollklarert innen tre måneder kan bli solgt på auksjon. For private tollager gjelder en lagringstid på inntil ett år.

  En del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum, forutsatt at de blir gjenutført innen en fastlagt frist, som kan være inntil ett år.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /
  Miguel Bruna

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Panama er sideakkreditert Den norske ambassaden i Colombia
  Consulado General de Noruega en Panamá
  7th Floor, Scotia Plaza Building
  Federico Boyd Avenue
  P.O. Box:  0834-02262
  Panamá

  KONTAKT ambassaden

  Panama har mer å tilby enn en snarvei mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Panama var den raskest voksende økonomien i Sentral-Amerika i 2017. Til tross for høyere BNP per innbygger enn nabolandene, har Panama likevel store sosiale og økonomiske skjevheter.

  Næringslivet i Panama er for det meste lokalisert i områdene rundt kanalen, i de viktigste havnene, Balboa og Cristóbal. Samlingen av næringsliv inkluderer også en aktiv bank og finansieringssektor, i tillegg til Colon som er verdens nest største frihandelssone. Viktige importvarer er elektrisk og elektronisk utstyr, kjemikalier og kjemiske produkter, metallvarer, næringsmidler, transportutstyr, tekstiler m.m. Panama har noe olje- og gass produksjon, hovedsakelig for eget marked.

  Ca. 10 000 skip er registrert under Panamas flagg, noe som utgjør ca. 20 % av verdens handelsflåte.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.