• EN
 • Logg inn
 • Eksportkrav ut av Norge

  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Peru er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Chile
  Real Consulado General de Noruega
  Avenida del Parque Norte 605
  Of. 302 San Isidro
  Lima 27, Perú

  KONTAKT AMBASSADEN

  Peru har en stabil politikk, voksende middelklasse, raskt voksende økonomi med over 6 % vekst siden 2005. Et av de høyest rangerte landene i regionen på Ease of Doing Business rangeringen av Verdensbanken. Med 30 millioner mennesker i befolkning, er Peru et land med muligheter for både industri og konsumerprodukter.

  I Peru er det muligheter i sektorer relatert til medisiner og medisinsk utstyr, mineralutvinning, konstruksjon, bygg og anlegg. Utbygging av infrastruktur er en prioritet i landet, og regjeringen jobber med å få på plass flere offentlig-privat samarbeidsprosjekter innen ulike sektorer. Vannteknologi både innenfor rensing og distribusjon er viktig for Peru, da noen av landets mest befolkede områder ligger i en kystørken.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.