• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Totalforbud mot import av enkelte varegrupper, blant annet brukte klær og sko.

  Vær oppmerksom på at importøren vil få høye bøter dersom varene ankommer Peru uten riktige dokumenter for tollklarering, veksten av varene overstiger 5% av den forhåndsmeldte vekten, verdien eller kvaliteten av varene ikke stemmer med fakturaen, eller dersom deler av varene ikke er tolldeklarert. Derfor er det viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er nødvendig.

  Juridisk system
  Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Peru er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Chile
  Real Consulado General de Noruega
  Avenida del Parque Norte 605
  Of. 302 San Isidro
  Lima 27, Perú

  KONTAKT AMBASSADEN

  Peru har en stabil politikk, voksende middelklasse, raskt voksende økonomi med over 6 % vekst siden 2005. Et av de høyest rangerte landene i regionen på Ease of Doing Business rangeringen av Verdensbanken. Med 30 millioner mennesker i befolkning, er Peru et land med muligheter for både industri og konsumerprodukter.

  I Peru er det muligheter i sektorer relatert til medisiner og medisinsk utstyr, mineralutvinning, konstruksjon, bygg og anlegg. Utbygging av infrastruktur er en prioritet i landet, og regjeringen jobber med å få på plass flere offentlig-privat samarbeidsprosjekter innen ulike sektorer. Vannteknologi både innenfor rensing og distribusjon er viktig for Peru, da noen av landets mest befolkede områder ligger i en kystørken.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.