• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Visse varegrupper er underlagt særskilt lovgivning, blant annet:
   - Kjøtt, innvoller, huder, skinn og andre animalske produkter: ved import skal det foreligge et "Permiso Santitaria de Importacíon".
   - Næringsmidler: Særskilte forskrifter foreligger.
   - Planter, stiklinger og visse planteprodukter: Kan kun innføres med tillatelse fra "Direccíon de Agricultura".
   - Farmasøytiske produkter, legemidler, alkohol, plantevern- og skadedyrmidler: Registreringskrav.
   - Sigaretter skal merkes med advarsel om helsefare.

  Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

  Standarder
  Peru er fullt medlem av ISO.
  Perus nasjonale standard organisasjon er


  Immaterielle rettigheter
  er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Varene må merkes med opprinnelsesland.

  All merking må være på spansk.

  Forbruksvarer skal merkes med produktbetegnelse, evt. varemerke og opprinnelsesland.

  Matvarer og andre varer med begrenset holdbarhet skal merkes med utløpsdato, nettovekt, autorisasjonsnummer i Peru, ingredienser og tilsetning, samt produsentens navn og adresse.

  Klær, sko, enkelte drikkevarer, el-artikler: importørens navn og skatteregistreringsnummer skal være påført.

  Importerte vares som skal pakkes i Peru skal være merket med pakkefirmaets navn og adresse, samt "Envasado en Peru" (emballert i Peru).

  Spesielle regler gjelder blant annet for medisiner, farmasøytiske produkter, sigaretter, tørrmelk og kondensert melk.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Peru er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Chile
  Real Consulado General de Noruega
  Avenida del Parque Norte 605
  Of. 302 San Isidro
  Lima 27, Perú

  KONTAKT AMBASSADEN

  Peru har en stabil politikk, voksende middelklasse, raskt voksende økonomi med over 6 % vekst siden 2005. Et av de høyest rangerte landene i regionen på Ease of Doing Business rangeringen av Verdensbanken. Med 30 millioner mennesker i befolkning, er Peru et land med muligheter for både industri og konsumerprodukter.

  I Peru er det muligheter i sektorer relatert til medisiner og medisinsk utstyr, mineralutvinning, konstruksjon, bygg og anlegg. Utbygging av infrastruktur er en prioritet i landet, og regjeringen jobber med å få på plass flere offentlig-privat samarbeidsprosjekter innen ulike sektorer. Vannteknologi både innenfor rensing og distribusjon er viktig for Peru, da noen av landets mest befolkede områder ligger i en kystørken.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.